AFVALWATER

'toegevoegde waarde in de behandeling van communaal in industrieel afvalwater'

RWB biedt zijn diensten aan bij zowel de waterschappen als de industrie voor de behandeling van afvalwater. Onze toegevoegde waarde ligt met name bij de projecten waarbij meer wordt verlangt dan bouwen volgens bestek. Met zo weinig als opgave van het te behandelen water en gewenste effluentkwaliteit kunnen onze procestechnologen aan de slag om voor u de meest geschikte installatie te ontwerpen.

De ene keer zit de uitdaging in het te behandelen water, de andere keer in de kleine footprint, terugdringing van het energie- en/of chemicaliƫn verbruik, opwekking van energie of terugwinning van grondstoffen. Zowel conventionele als nieuwe technieken worden hiervoor door RWB ingezet, waarbij functionaliteit voorop staat.

Nieuwe technieken

Zo zijn de relatief nieuwe technieken voor biologische zuivering, Nereda en ICEAS, door RWB ingezet bij de zuivering Westfort respectievelijk rwzi Alblasserdam vanwege de beperkt aanwezige bouwruimte.

Omdat er veel unieke soorten afvalwater bestaan waarbij geen bewezen technologie voor handen is beschikt RWB over eigen testfaciliteiten. Hier kan de bedachte technologie worden beproeft met het medium en diverse situaties worden gesimuleerd alvorens tot bouw over te gaan. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om een pilotinstallatie op locatie te plaatsen.

Ontwerp en procesverantwoording

Door het ontwerp en de procesverantwoording bij de bouwer - RWB - te leggen bespaart u een extra schakel en afschuiving van verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering. Daarbij kan het bouwteam tijdens de uitvoering continu op de ondersteuning van de procestechnologen rekenen. Met deze combinatie van theorie en praktijk op multidisciplinair niveau - WTB, E&I en PA - kunt u zich geen betere partij wensen.

Met onze partners Culligan en Metawater beschikken we tevens over een groot scala aan standaard en unieke producten voor de waterbehandeling. Hiermee kan snel en modulair worden gebouwd, wat de investering laag houdt.