Aanpassing RWZI Alblasserdam – Waterschap Rivierenland (2014-2016)

Uit een optimalisatiestudie van Waterschap Rivierenland kwam naar voren dat het sluiten van de rwzi Nieuw Lekkerland en het verpompen van het afvalwater naar de rwzi Alblasserdam kostentechnisch voordeliger is op de langere termijn.

Hiervoor moet de capaciteit van de rwzi in Alblasserdam worden vergroot. Dit project wordt is in handen gelegd van een expert, middels een inkoop op basis van de principes van Best Value Procurement (prestatie-inkoop). De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die Inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten.

De combinatie Mobilis/RWB/Croon is als beste uit de bus gekomen bij deze aanbesteding.

De hoofddoelstellingen van het project zijn:

 • het aanpassen van de rwzi Alblasserdam zodat de rwzi geschikt is voor de verwerking van de hogere aanvoer door het aankoppelen van de het gemaal in Nieuw Lekkerland.
 • Het realiseren van een toekomstbestendige rwzi.
 • Het realiseren van een rwzi met lage levensduurkosten.
 • Het realiseren van een rwzi met een laag verbruik van energie en grondstoffen.
 • Het realiseren van een onbemande en storingsarme rwzi.

Het Werk bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Ontwerp;
 • Aanvraag van de benodigde vergunningen en ontheffingen;
 • Aansluiten van de persleiding vanuit Nieuw Lekkerland op het ontvangstwerk;
 • Het vergroten van de capaciteit van de rwzi Alblasserdam;
 • Benodigde civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische voorzieningen;
 • Het aansluiten van de rwzi op het iPA-systeem van WSRL (besturing en beheer op afstand)
 • Garantie & onderhoudsperiode.

 

RWB neemt in het samenwerkingsverband de werktuigbouwkundige werkzaamheden voor haar rekening, welke in hoofdzaak bestaan uit:

 • aanpassen van het ontvangwerk
 • installeren nieuwe beluchtingsinstallatie en voortstuwers bestaande beluchtingstank
 • installeren van vier ICEAS SBR's inclusief blowers
 • installeren nieuwe slibindikker
 • afdekken diverse installatiedelen
 • diverse pompen met leidingwerk
 • revisie/onderhoud installatie volgens NEN2767

alblasserdam4

alblasserdam1

alblasserdam3

alblasserdam2