RWZI Wylre KRW 2017 – Waterschapsbedrijf Limburg (2016-2017)

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft besloten om op de rwzi Wijlre nageschakelde filters te plaatsen om nitraat en fosfaat vergaand uit het effluent te verwijderen. Gekozen is voor de toepassing van opwaarts doorstroomde continu zandfilters, met dosering van een C-bron voor denitrificatie en ijzerchloride voor coagulatie van fosfaat. De hydraulische capaciteit van de filterinstallatie bedraagt in totaal 1.000 m3/h.

RWB bouwt in combinatie met Stevacon en Engie deze nabehandelingsinstallatie voor WBL. Met de installatie zal worden voldaan aan de KRW2017.

Het werk omvat in hoofdzaak:

 • pompinstallatie in een separate ontvangkelder met aansluiting op de bestaande effluentgoot;
 • toevoer van het te filtreren effluent naar de via een - in de ontvangkelder geïntegreerde - fijnroosterinstallatie;
 • aansluiting van de filtraatafvoer van de filterinstallatie op de bestaande effluentgoot;
 • voorzieningen om filtraatrecirculatie mogelijk te maken om te voldoen aan de minimale filterbelasting voor de uren dat het debiet vanuit de nabezinktanks te laag is;
 • filterinstallatie bestaande uit 4 groepen van 5 filters inclusief aan- en afvoerend leidingwerk voorzien van de benodigde metingen;
 • bordessen naar de filters;
 • compressoren ten behoeve van airlift in de filters;
 • opslagtank en doseerinstallatie voor C-bron;
 • opslagtank en doseerinstallaties voor coagulant , eenmaal voor filterinstallatie en eenmaal voor dosering op bestaande waterlijn na de zandvanginstallatie;
 • leiding voor afvoer van vuil waswater naar het influentgemaal van de bestaande zuivering;
 • nieuwe debietmeterput voor het effluent (biologisch gezuiverd water) van de bestaande zuivering inclusief de stroom behandeld in de filterinstallatie;
 • de benodigde wegen, verharding en groenvoorziening;
 • het aanleggen van de voeding- en datakabels van de centrale schakelruimte van de rwzi tot in de schakelruimte van de filterinstallatie;
 • tijdelijke pompinstallaties voor de ombouwfases.