Tankopslag en waterzuiveringsinstallatie Van Merksteijn (2015-2016)

Van Merksteijn Steel Netherlands produceert wapeningsproducten, hekwerkpanelen en verzinkt staaldraad. Voor de productie van verzinkt staaldraad heeft Van Merksteijn een nieuwe verzinklijn aangeschaft.

In dit proces worden chemicaliën gebruikt waarvoor RWB een chemicaliëninstallatie heeft gerealiseerd. Deze installatie bestaat uit een vul-, opslag en transport systeem voor zoutzuur en een opslag- en afvoersysteem voor gebruikte chemicaliën.

Tevens is door RWB een installatie geleverd om  het vrijgekomen afvalwater van deze verzinklijn te behandelen. De afvalstromen van de verzinklijn worden in een ONO installatie (ontgiften, neutraliseren en ontwateren) zodanig behandeld dat de reststroom op het riool mag worden geloosd.

 

De waterzuiveringsinstallatie bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Afvoer en opvangbuffer van spoelbaden
  • Neutralisatie unit
  • Coagulatie- en flocculatie tanks
  • Gravitatie indikker (bezinkbuffer)
  • Kamerfilterpers
  • Zandfilterinstallatie
  • Eindmeettank
  • Trappen en bordessen
  • Verbindend leidingwerk en appendages
  • PLC besturingssysteem

van merksteijn 2