WWTP – Inashco (2012-2013)

Inashco wint uit bodemas, het restproduct na verbranding van huishoudelijk afval in afvalenergiecentrales, metalen en mineralen terug. Deze mineralen worden ingezet in de wegenbouw, en in de toekomst als grondstof in betonproducten en wellicht ook als grondstof voor de cementbereiding door ENCI.

Terugwinning gebeurd zowel in een droog als in een nat proces. Op het ENCI terrein in Maastricht vindt het natte proces plaats. Het water dat hierbij gebruikt wordt komt in de zuivering (WWTP) terecht, waarbij het zand/slib wordt verwijderd en het water wordt hergebruikt.

RWB heeft in opdracht van Inashco de complete WWTP gerealiseerd.

De WWTP bestaat in hoofdlijnen uit:

  • influent opvangtanks
  • zandcycloon met trilzeef voor verwijdering van de grotere fractie
  • tussenbuffer
  • coagulie en flocculatie tanks met mixer
  • gravitaire indikking
  • kamerfilterpers
  • diverse pompinstallaties
  • chemicaliĆ«n opslag en dosering
  • trappen en bordessen
  • leidingwerk met appendages

inashco2