Bekijk alles

Waterhergebruik Lamb Weston/Meijer 06 Feb 2018

RWB heeft van Evides Industriewater een opdracht ontvangen voor de engineering en realisatie van de werktuigbouwkundige installatie van een zuiveringsinstallatie bij Lamb Weston/Meijer in Kruiningen.

Lamb Weston/Meijer (LWM) is producent van diepvries-aardappelproducten en maakt voornamelijk friet. Het bedrijf bezit zes fabrieken waar jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton aardappelen tot 700.000 ton diepvriesproducten wordt verwerkt.

LWM heeft als doelstelling een bepaald percentage van zijn afvalwaterstromen te hergebruiken. Met een pilot installatie heeft Evides de zuivering van effluentwater uit de nabezinkers van de biologische zuivering onderzocht (oktober 2014 t/m mei 2015).

Uit dit onderzoek bleek dat waterhergebruik van het effluent mogelijk is middels een installatie bestaande uit de processtappen ultrafiltratie en omgekeerde osmose.

Aan de full scale installatie (70 m3/h) is tevens een ontgassingsstap toegevoegd middels een ontgassingstoren.

Waterhergebruik FrieslandCampina Borculo 05 Dec 2017

RWB gaat voor FrieslandCampina een installatie bouwen waarmee condensaatwater kan worden hergebruikt.

Met het project Waterballet wil FrieslandCampina Borculo het gebruik van bron- en Vitens water terugdringen. Grote hoeveelheden condensaatwater (30-50 m3/h) wordt momenteel gebruikt als koelwater en uiteindelijk geloosd op het schoonwaterriool en rivier de Berkel.

Met de bouw van de door RWB ontworpen zuiveringsinstallatie kan het condensaat water worden opgewerkt tot demiwater waarmee het geschikt is voor hergebruik.

Het project omvat zowel de werktuigbouwkundige als de E&I en PA werkzaamheden en bestaat in hoofdzaak uit:

  • biologisch actieve filters
  • coagulatie en flocculatie
  • keramische membraaninstallatie
  • RO-installatie
  • diverse pompinstallatie en blowers met leidingwerk en appendages
Opdracht RWB Waterbehandeling binnen de “stadsmijnbouw” 09 Jun 2017

RWB Waterbehandeling heeft van ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands) een opdracht ontvangen voor de realisatie van een installatie die het afvalwater moet reinigen dat vrijkomt bij het wassen van bodem-as uit afvalverbrandingsinstallaties.

Recyclingbedrijf ACCN is een deelneming waarin Koninklijke Boskalis N.V. en Inashco B.V. elk aandeelhouder zijn. De nieuw te vervaardigen installatie komt te staan in Nauerna binnen het Amsterdamse havengebied en zal circa 450.000 ton aan bodem-as, afkomstig van huishoudelijk afvalverwerker Attero, verwerken.

Op locatie in Nauerna is 120 m3/uur zoet water benodigd voor het verwerken van de as. Als alternatief voor het zuiveren van zoet water uit het nabij gelegen Noodzeekanaal heeft RWB een installatie ontworpen om het vrijkomende afvalwater op te werken tot proceswater. Hiermee is de installatie niet alleen economisch rendabel, maar ook duurzaam en past het goed binnen de huidige stroming van gesloten kringlopen en het hergebruik van grondstoffen.

Nieuwe projecten in uitvoering – een update 22 May 2017

RWZI Sleeuwijk:

Waterschap Rivierenland heeft besloten tot centralisatie van de zuivering van afvalwater in het Land van Heusden en Altena. Het afvalwater dat nu op de drie rwzi's in het zuidelijk deel wordt behandeld, zal in de toekomst op de RWZI Sleeuwijk worden verwerkt. Hiertoe moeten nieuwe rioolgemalen worden gebouwd met persleidingen en moet de rwzi worden uitgebreid en gerenoveerd.

De hoofdopdracht voor deze werkzaamheden is toegekend aan de combinatie Van der Ven / Pannekoek GWW. RWB neemt hierin de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de renovatie en uitbreiding rwzi Sleeuwijk voor haar rekening.

 

Waterzuivering MAIN

MAIN (Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland) beschikt in het havengebied van Amsterdam over ontvangst- en opslag tanks voor olie/water mengsels en brandstof–restanten alsmede een eigen  verwerkingsplant voor het scheiden en bewerken van de olie/watermengsels.

RWB heeft na een pilot periode opdracht gekregen voor het aanpassen en uitbreiden van de waterzuivering. Naast het vernieuwen van de bestaande DAF installatie zal het water biologisch worden gezuiverd m.b.v. een keramische MBR installatie.  Om te kunnen voldoen aan de eisen voor lozing op oppervlakte water worden actief koolfilters als laatste stap in het zuiveringsproces opgenomen.

 

Nieuwe projecten in uitvoering 22 Sep 2016

De afgelopen zomerperiode heeft RWB enkele mooie projecten mogen verwelkomen:

1.  De bouw van een demin water plant voor Evides, lees meer

2.  Effluentpolishing op de RWZI Wijlre van WBL, lees meer

3.  Effluentbeluchting op de RWZI Eindhoven van WS De Dommel, lees meer