Bekijk alles

Nieuwe projecten in uitvoering – een update 22 May 2017

RWZI Sleeuwijk:

Waterschap Rivierenland heeft besloten tot centralisatie van de zuivering van afvalwater in het Land van Heusden en Altena. Het afvalwater dat nu op de drie rwzi's in het zuidelijk deel wordt behandeld, zal in de toekomst op de RWZI Sleeuwijk worden verwerkt. Hiertoe moeten nieuwe rioolgemalen worden gebouwd met persleidingen en moet de rwzi worden uitgebreid en gerenoveerd.

De hoofdopdracht voor deze werkzaamheden is toegekend aan de combinatie Van der Ven / Pannekoek GWW. RWB neemt hierin de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de renovatie en uitbreiding rwzi Sleeuwijk voor haar rekening.

 

Waterzuivering MAIN

MAIN (Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland) beschikt in het havengebied van Amsterdam over ontvangst- en opslag tanks voor olie/water mengsels en brandstof–restanten alsmede een eigen  verwerkingsplant voor het scheiden en bewerken van de olie/watermengsels.

RWB heeft na een pilot periode opdracht gekregen voor het aanpassen en uitbreiden van de waterzuivering. Naast het vernieuwen van de bestaande DAF installatie zal het water biologisch worden gezuiverd m.b.v. een keramische MBR installatie.  Om te kunnen voldoen aan de eisen voor lozing op oppervlakte water worden actief koolfilters als laatste stap in het zuiveringsproces opgenomen.

 

RWB 15 jaar een merk in water 21 Nov 2016

RWB Waterbehandeling viert haar 15-jarig jubileum. Niet de leeftijd, maar wat samen in die periode bereikt is, maakt het tot een bijzondere mijlpaal. RWB is in 2001 gestart met enkele specialisten en is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming met meer dan 60 vakbekwame medewerkers met gemiddeld 20 jaar aan ervaring in de waterbehandeling.

RWB is actief bij alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en levert binnen tal van industrieën passende oplossingen voor de behandeling van afval- en proceswater. RWB is al 15 jaar een merk in water. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.

René Elferink, Commercieel Directeur van RWB, benadrukt het belang van een toegewijd en multidisciplinair team. “De sterke groei die RWB heeft doorgemaakt, is mede tot stand gekomen door alle disciplines, van engineering, assemblage, inbedrijfstelling en onderhoud, binnen de eigen organisatie te houden.” Dankzij deze aanpak, maar ook door opgedane ervaringen tijdens de moeilijke recessiejaren, ligt er een stevige basis om de constant veranderende vraag binnen de watersector te kunnen beantwoorden.

Met dit beproefde concept kijkt RWB naar de toekomst waarbij de focus blijft op het omzetten van uitdagingen in praktische oplossingen voor de waterbedrijven en binnen de industrie.

Nieuwe projecten in uitvoering 22 Sep 2016

De afgelopen zomerperiode heeft RWB enkele mooie projecten mogen verwelkomen:

1.  De bouw van een demin water plant voor Evides, lees meer

2.  Effluentpolishing op de RWZI Wijlre van WBL, lees meer

3.  Effluentbeluchting op de RWZI Eindhoven van WS De Dommel, lees meer

Opening Water Experiment Center Twente (WECTwente) 01 Jun 2016

Op maandag 30 mei 2016 is het Water Experiment Center Twente (WECTwente) officieel geopend. WECTwente is een overdekte experimenteerlocatie op het terrein van de RWZI Glanerbrug. Innovatieve waterbehandelingsinstallaties en nieuwe technologieën kunnen continue worden getest met water afkomstig uit verschillende zuiveringsstadia van de RWZI.

WECTwente is een gezamenlijk initiatief van Waterschap Vechtstromen, RWB, Pentair X-Flow, Jotem Waterbehandeling en Saxion.

Fokko Borre (directeur technologie) vertegenwoordigde RWB tijdens de officiële opening.

Opening ‘spoelwater recycling’ Wierden 03 Jun 2015

De officiële opening van ‘spoelwater recycling’ in Wierden was op woensdag 3 juni 2015. Lieve Declercq, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens, verwelkomde de gasten en introduceerde de sprekers. Alle sprekers zijn nauw betrokken geweest bij het opzetten van de installatie.

Namens de Europese Commissie, vertelde de heer Didier Gambier (head Department B – LIFE and H2020 Energy, Environment, Resources of the European Commissie) over het belang van dit project voor de Europese duurzaamheidsdoelstellingen  2020.
Andere sprekers waren Doeke Schippers (manager Vitens) en André Reigersman (algemeen directeur RWB).

Opening PS Wierden

 

 

 

 

De officiële opening door Lieve Declercq en Didier Gambier

Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.iwec-water-reuse.eu