MEST EN DIGESTAAT

‘Een totaal oplossing voor het mest en digestaat probleem’

Een overschot aan mest op (agrarisch) land, leidt tot een verontreinigde bodem. Om dit te voorkomen heeft de Europese Unie een fosfaatplafond en regelgeving omtrent verplichte mest en digestaat verwerking ingevoerd. Om te voldoen aan de verwerkingsplicht en om de waarde van mest optimaal te benutten biedt RWB een totaal oplossing binnen de mest- en digestaatverwerking.  

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Mest en digestaat verwerking

MEST EN DIGESTAAT SCHEIDEN

MEST
Mest is een door dieren geproduceerde substantie die gebruikt kan worden als meststof op agrarische gronden. Een overschot aan mest, met hoge concentraties van stikstof en fosfaat, leidt tot een verontreinigde bodem. EU regelgeving omtrent verplichte verwerking is opgezet om vervuiling te voorkomen.

DIGESTAAT
Vergiste mest, een afvalstof bij de productie van biogas, wordt digestaat genoemd. Digestaat bevat water, organismen en waardevolle mineralen. Om deze mineralen  te verkrijgen, moet men de digestaat verwerken.

SCHROEFPERS
Als een eerste handeling wordt de mest gescheiden door middel van een schroefpers  in een dikke fractie en in een dunne fractie. De schroefpers heeft een scheidingsrendement op fosfaat van >90%. De dikke fractie heeft een droge stofgehalte van 25%.

 

Fosfaat-as

BEHANDELING DIKKE FRACTIE (3 OPTIES)

HYGIËNISEREN
Hygiëniseren is het opwarmen van de dikke fractie onder een bepaalde temperatuur en gedurende een bepaalde tijd. Tijdens dit proces worden ongewenste bacteriën gedood.

PELLETS
Middels een hoge-temperatuur drooginstallatie, in combinatie met stoom, wordt de dikke fractie gedroogd tot >90% droge stof en kan het eventueel worden verwerkt tot bio-energie pellets (brandstof) of mestkorrels.

FOSFAAT-AS
Na het drogen van de dikke fractie middels een banddroger, wordt de dikke fractie verbrand tot as. Deze as bevat een grote hoeveelheid aan fosfaat. Uiteindelijk worden kosten bespaard op transport door een aanzienlijke reductie in volume.

Keramisch-membraan

Omgekeerde-osmose

Stripper-en-indamper

BEHANDELING DUNNE FRACTIE

CERAMISCH MEMBRAAN
Uniek binnen het totale concept van mestverwerking is het voorfiltreren met ceramische membranen. Dit leidt tot een efficiënter omgekeerd osmose proces als laatste zuiveringstap in de keten. Het gebruik van ceramische membranen zorgt voor een maximaal volume in loosbaar water.  

OMGEKEERDE OSMOSE
Om alle waardevolle meststoffen te  onttrekken uit het ceramisch membraan filtraat, wordt er een omgekeerde osmose installatie gebruikt. Deze laatste zuiveringsstap levert loosbaar water en een hoge concentratie van mineralen (N en K) op.

AMMONIAK STRIPPER EN INDAMPER
Om stikstof uit het mineralenconcentraat te scheiden, wordt er een ammoniak stripper gebruikt. Er ontstaat hierbij een stikstofrijke meststof (ammoniumsulfaat >30%). Een vacuüm indamper wordt als laatste processtap ingezet om een concentratie van waardevolle kunstmest in de vorm kali (k2O >12%) te produceren.   

De mest en digestaat behandeling van RWB heeft zich al in diverse installaties bewezen. Zowel het ontwerp als de uitvoering en inbedrijfstelling van alle disciplines voert RWB in eigen huis uit. Daarnaast komen de key-onderdelen van de installatie uit RWB’s eigen leveringspakket.