Digestaat behandeling Dankers – MTI (2011-2012)

Biovergisting, ook wel co-vergisting genoemd, is een proces waarbij uit een mengsel van mest en organische restproducten biogas wordt gewonnen. Het biogas wordt door middel van een warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit. Het digistaat dat overblijft wordt nabewerkt zodat er een bruikbaar product ontstaat. Dit product kan onder andere weer worden gebruikt voorbemesting in de landbouw. De organische resten in het digistaat kunnen ook weer worden terug gewonnen en zelfs worden hergebruikt.

Mosch Thermische Installaties (MTI) heeft al meerdere biovergistings centrales ontworpen en gebouwd is hiermee toonaangevend in Nederland. Voor de digestaat verwerking hebben MTI en RWB samen een proces ontwikkeld waarmee het rendabel in drie stromen wordt gescheiden, te weten:

  • een dikke slibfractie (>25% D.S.),
  • een geconcentreerde mineralen stroom
  • schoon (loosbaar) water.

Hiervoor worden drie bewezen technieken gecombineerd. Deze worden in een centrale besturing op elkaar en op het menu van de vergister afgestemd. De drie technieken zijn:

  • Een schroefpers voor de scheiding van dunne en dikke fractie
  • Keramische (cross-flow) microfiltratie om alle niet opgeloste delen tegen te houden
  • Omgekeerde osmose om de mineralen terug te winnen

Het systeem verbruikt aanzienlijk minder energie (<25kW/m3) dan traditionele systemen (UF + RO), het onderhoud van de installatie is veel eenvoudiger en het systeem is minder gevoelig voor storingen.