DRINKWATER

Professionals in Drinkwater

Nederland heeft een goede reputatie wat betreft de drinkwaterkwaliteit. Flessenwater wordt hier relatief weinig gedronken. We vinden het vanzelfsprekend dat er schoon en helder drinkwater uit de kraan komt.

Al sinds de 19e eeuw wordt in Nederland drinkwater geproduceerd door drinkwaterbedrijven. Met een huidig verbruik van circa 120 liter per persoon per dag en een totaalverbruik incl. industrie van 1 miljard m3 per jaar is het belangrijk dat de productie op peil blijft en van goede kwaliteit is. In tegenstelling tot vele andere landen in de wereld hebben we gelukkig geen last van waterschaarste met een aanvoer via rivieren en neerslag van zo’n 90 miljard m3 per jaar.

Het meeste drinkwater - 2/3 deel - wordt in Nederland gewonnen uit grondwater. Daar waar weinig grondwater voorhanden is of niet bruikbaar door verzilting wordt oppervlaktewater gebruikt voor drinkwaterbereiding. Oppervlaktewaterzuivering is minder belastend voor de omgeving, maar is wel intensiever omdat het water meer vervuild is dan grondwater.

RWB bouwt al vanaf het begin drinkwaterproductie installaties voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, zowel voor grondwater- als oppervlaktewaterzuivering. We hebben de kennis en ervaring met alle processtappen welke hierbij worden toegepast, zoals o.a.:

  • cascadebeluchting
  • beluchting en ontgassing
  • mediafiltratie
  • adsorptie
  • membraanfiltratie
  • pelletontharding
  • UV behandeling
  • spoelwaterbehandeling en hergebruik

Aan de linkerzijde vindt u een overzicht van enkele van onze projecten in de drinkwater.

logo's drinkwater bedrijven