Nieuwbouw WPB Lith – Brabant Water (2014-2017)

lith4

Brabant Water heeft een hardheidsbeleid voor drinkwater in Brabant vastgesteld. Dit heeft als resultaat dat een zestal productielocaties worden uitgebreid met een onthardingsinstallatie.

WPB Lith is de laatste locatie in de reeks welke wordt aangepakt.

De combinatie Mobilis - RWB heeft de opdracht gekregen voor de Nieuwbouw van de onthardingsinstallatie, waarbij Mobilis het civiele deel uitvoert en RWB het werktuigbouwkundige deel.

 

De werktuigbouwkundige installatie voor de nieuwbouw ontharding is opgebouwd uit de onderdelen:

 • cascadebeluchting (cascademessen, piping, appendages, bordessen, procesluchttoevoer- en procesluchtluchtafvoerkast)
 • belucht ruwwaterberging (piping, appendages en ventilatie)
 • reactorvoedingspompinstallatie incl. piping en appendages
 • onthardinginstallatie bestaande uit 3 reactoren, kalkmelkdoseerpompen, piping en appendages
 • entzandopslag-, was- en doseerinstallatie, bestaande uit pomp, doseerunit, entzandwasser, zandsilo, piping en appendages
 • pelletaftap-, transport- en opslaginstallatie, bestaande uit pelletbunkers, pompen, piping en appendages
 • kalkopslag-, kalkmelkaanmaak- en doseerinstallatie; elke unit bestaande uit een kalksilo, trilbodem, gravimetrische doseerunit, kalkmelkaanmaakvat met noodvulvoorziening voor kalkmelk, piping en appendages, instrumentatie en besturing
 • decarbonisatie-installatie incl. drukverhogingsunit, piping en appendages
 • benodigde oog- en nooddouches
 • calamiteitenafsluiters, calamiteitenpomp en vuilwaterpompjes
 • trappen, leuningen en bordessen, specifiek behorend tot de werktuigkundige installatie
 • persluchtinstallatie, bestaande uit scrollcompressoren, persluchtzuivering, reduceren, persluchtnet en aansluitingen op alle actuators.
 • bedrijfswaternet, incl. terugstroombeveiliging, slangaansluitingen en - haspels
 • VKV (adsorptieluchtdroger, dakventilatoren, WTW-unit, multi split-units, enkele elektrische convectoren), bijbehorende VKV-regelkast en veldapparatuur
 • zoutzuuropslag- en dosering , incl. vulpomp, doseerpomp, piping, appendages, kooiladder, bordessen en terreinleidingtracé van zoutzuurgebouw naar onthardingsgebouw, benodigde oog- en nooddouches

lith1