Ontharding PB Wierden – Vitens (2008-2010)

wierden7

wierden3

De hardheid van het reinwater van drinkwaterproductiebedrijf Wierden was relatief hoog en is door de bouw van een onthardingsinstallatie verlaagd.

RWB heeft de civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden van de onthardingsinstallatie van PB Wierden als hoofdaannemer gerealiseerd.

 

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:

 • engineering van diverse installatieonderdelen;
 • installeren van 3 onthardingsreactoren (ter plaatse van 3 van de huidige 7 beluchtingtorens), met bijbehorende natronloog- en entzandinstallatie, pelletopslag en verdeelgoot;
 • het realiseren van een laagspanningsruimte inclusief VKV-voorzieningen;
 • het realiseren van bijkomende voorzieningen zoals lekwaterpomp, hijsvoorzieningen, trappen en bordessen, be- en ontluchtingsinstallatie voorfiltraatopslag, etc.;
 • het compartimenteren van de spoelwaterkelder en het wijzigingen van functie naar voorfiltraatopslag, inclusief bijkomende voorzieningen;
 • het realiseren van alle bijkomende voorzieningen, zoals verlichting, UPS-en, en metingen;
 • diverse werkzaamheden met betrekking tot terreinleidingwerk;
 • het installeren en verplaatsen van pompinstallaties;
 • het realiseren van de benodigde elektrotechnische installatie en besturing ten behoeve van de aandrijving en besturing van de onthardingsinstallatie en spoelwatervoorzieningen;
 • het aansluiten van de onthardingsinstallatie op de terreinriolering, inclusief bijkomende voorzieningen, zoals het installeren van een dompelpomp, en een noodoverstortconstructie;
 • het slopen van buiten bedrijf gestelde installaties en leidingen;
 • het realiseren van bijkomende voorzieningen met betrekking tot terreininrichting;
 • het in- en uitwendig reinigen van de installatie inclusief desinfectie;
 • opleveren, beproeven en in bedrijf stellen van de installatie

wierden4

wierden5

wierden2

wierden6