SiX® Pilot R&D loods – PWNT – (2013-2014)

proevenloods1

proevenloods2

Het Waterleidingbedrijf Noordholland, PWN, loopt voorop als het gaat om onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe zuiveringsmethoden voor de productie van goed en betrouwbaar drinkwater. Op dit moment is zij op zoek naar voorzuiveringsmethoden om de toepassing van membraantechnieken op ijsselmeerwater praktisch en economisch mogelijk te maken. Belangrijke tweede doel is de waterkwaliteit fors te verbeteren voor het nageschakelde geavanceerde oxidatieproces met UV/H2O2.

Een kansrijke optie is de toepassing van een ionwisseling systeem, waarbij een ionwisselaarhars aan het water wordt toegevoegd en later in het proces weer wordt verwijderd. PWN zou PWN niet zijn als ze daarbij niet gekozen had voor een geheel nieuwe en bijna revolutionaire toepassing van deze techniek. Deze benadering vroeg om de ontwikkeling van een nieuwe en unieke proefinstallatie.

Bekende en onbekende factoren moesten worden geïntegreerd tot een ontwerp, dat voldeed aan de uitgangspunten van PWN, en tegelijk voldoende flexibiliteit zou bieden om nagenoeg alle onderzoeksparameters te kunnen wijzigen.

PWN heeft RWB Water services gevraagd mee te denken en mee te werken in het gehele traject. Dus vanaf een leeg vel papier, via turn-key realisatie, tot en met het opsporen en verhelpen van kinderziektes na de inbedrijfname. Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot perfect maatwerk.

Inmiddels draait de installatie al enige tijd. De eerste resultaten sluiten goed aan bij de verwachtingen. Zij brengen de realisatie van een volkomen nieuwe, hypermoderne methode voor het produceren van drinkwater uit oppervlaktewater dichterbij.

 

CeraMac® and SIX® are registered trademarks licensed to PWNT B.V.