Uitbreiding reinwaterkelders DPS Westerterp – Vitens (2009-2011)

westerterp1

westerterp3

westerterp4

Drinkwaterpomp Westerterp is uitgebreid met twee drinkwaterkelders.

RWB heeft in opdracht van Salverda de werktuigbouwkundige werkzaamheden gerealiseerd.

 

Het werk betreft het installeren van het leidingwerk horende bij de extra reservoirs die op de locatie gebouw gaan worden.

Daarnaast is het, bij calamiteiten, noodzakelijk het water om de opjager heen te leiden via een bypass leiding. Deze moet gelegd worden tussen het transportnet en het distributienet.

westerterp2