Opening ‘spoelwater recycling’ Wierden

De officiële opening van ‘spoelwater recycling’ in Wierden was op woensdag 3 juni 2015. Lieve Declercq, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens, verwelkomde de gasten en introduceerde de sprekers. Alle sprekers zijn nauw betrokken geweest bij het opzetten van de installatie.

Namens de Europese Commissie, vertelde de heer Didier Gambier (head Department B – LIFE and H2020 Energy, Environment, Resources of the European Commissie) over het belang van dit project voor de Europese duurzaamheidsdoelstellingen  2020.
Andere sprekers waren Doeke Schippers (manager Vitens) en André Reigersman (algemeen directeur RWB).

Opening PS Wierden

 

 

 

 

De officiële opening door Lieve Declercq en Didier Gambier

Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.iwec-water-reuse.eu