Organisatie

Procestechnologie

De procestechnologen van RWB beginnen met een advies. Meestal wordt gesproken over consultancy. Wij praten liever over advies. Dat is duidelijk, en niet ingewikkelder dan nodig.

Wat verwacht u van advies? Een rapport met een theoretische conclusie, waar u eigenlijk nog niks mee kunt maar dat u wel een hoop geld heeft gekost? Waarbij op de laatste bladzijde staat dat er nog het een en ander uitgezocht moet worden in een aanvullend onderzoek? Wij denken van niet. Wij vinden dat je met een advies direct aan de slag moet kunnen. Dat je van te voren moet afspreken wat een klant met je advies wil gaan doen, en wat hij dus allemaal moet weten. Niet alleen theoretisch, maar ook praktisch; wat moet ik aan m'n installatie gaan veranderen, hoe kan ik dat het beste doen, en wat gaat het kosten.

Een installatiebouwer kan geen onafhankelijk advies geven? Wel degelijk. Na zo'n advies bent u vrij om er mee de markt op te gaan. Wat ons advies niet is: vrijblijvend voor RWB. En dat maakt het verschil.

 

Engineering

Praktijkgerichte engineering zit RWB in het bloed. Het vertalen van uw programma van eisen of uw ontwerp in een optimaal werkende installatie tegen minimale kosten, dat is dé uitdaging voor onze engineers en constructeurs. Ons streven is een installatie waar zowel u als uw operators gelukkig mee zijn.

Dit vergt veel specifieke kennis en, vooral, veel ervaring. Ervaring in het samenbrengen van werktuigbouwkundige-, proces-, besturings- en instrumentatie voorwaarden tot een optimaal werkende installatie. Deze kwalificaties hebben onze engineers en constructeurs zeker in huis.

Om koploper te zijn in praktijkgerichte engineering luisteren we goed naar onze engineers en monteurs in het veld. En werken we nauw samen met kennisinstellingen om bij te blijven. Daarbij maken onze constructeurs gebruik van de Autodesk 3D tekenpakketten. Hiermee wordt de praktijk nog beter zichtbaar op de tekentafel en worden fouten maximaal voorkomen. Zo realiseren we voor u een optimaal werkende installatie tegen minimale kosten.

 

Project Management

Mensenwerk is voor RWB het uitgangspunt in projectwerk. De projectmanager is daarin de spil. Hij laat de samenwerking tussen u en het projectteam zo optimaal mogelijk verlopen. Dat doet hij door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen in een project helder vast te leggen. Daarbij horen ook procedures over het omgaan met informatie.

Daarnaast bewaakt de projectleider de factoren tijd, geld en kwaliteit. Dit voorkomt vervelende verrassingen in de uitvoeringsfase zoals uitloop van een project en onverwacht meerwerk. Zaken waarop u niet zit te wachten.

 

Service

Jarenlange ervaring en kennis van de stand der techniek maakt ons wat wij zijn: een flexibele en betrouwbare partner. Service en oplossingen bieden zoals ú dat wenst. Ongeacht of het preventief, correctief of modificatief onderhoud betreft.

Lees hier verder over onze Service activiteiten.

 

Kwaliteit, Arbo & Milieu

Kwaliteit, Arbo & Milieu wordt door ons geborgd middels ons:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001
  • VGM Checklist Aannemers VCA**
  • Milieumanagementsysteem ISO 14001

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Autocad