PROCESWATER

Wat is proceswater? Die vraag is niet te beantwoorden. Zware en chemische industrie, de foodsector, papierindustrie, energiebedrijven; de manier waarop water overal wordt ingezet brengt een zeer breed scala aan eisen met zich mee.

Verscheidene behandelingstechnologiën

RWB heeft zeer veel kennis en ervaring met de behandelingstechnologiën die ingezet kunnen worden om aan al die eisen te voldoen. Enkele van de vele mogelijkheden:

  • Bronwaterbehandeling; verwijdering van ijzer, mangaan, ammonia
  • Oppervlakte water; coagulatie-flocculatie, bezinking en flotatie, mediafiltratie
  • Zwevende stof filtratie; met kaarsenfilters, zelfspoelende filters, met continu- of discontinue mediafiltratie
  • Ontharding; geheel of gedeeltelijk, met ionwisseling, membraantechniek of pelletontharding
  • Demineralisatie; van enkelstaps omgekeerde osmose tot hogedruk-ketelvoedingvoedingwater
  • Koelwater conditionering en filtratie
  • Advies, basic- en detailengineering

Klant-specifieke combinatie

Alle bekende technieken kunnen in een klant-specifieke combinatie worden toegepast. Die combinatie wordt bij voorkeur opgebouwd uit ons standaard producten pakket om tot een financieel aantrekkelijke oplossing te komen.

Sterke punt RWB

Ons sterke punt is onze klant-gerichtheid; levering van een kleine standaard unit of turn-key realisatie van een multi-disciplinair grootschalig project; aan elke wens kan worden voldaan. De afspraken met de klant over geld, planning en kwaliteit staan daarbij voor ons voorop.