Engineering Demin Water Plant II – Evides Industriewater (2015-2016)

Sinds 2010 produceert EIW demiwater m.b.v. de demiwaterplant Botlek (DWP1) voor levering via het deminet in de regio Rijnmond. Door de goede waterkwaliteit, leveringszekerheid en prijsstelling, is het aantal klanten sindsdien gegroeid van 16 naar 25. Recent is met Esso een contract gesloten voor levering van demiwater. Om Esso volledig in de door haar gevraagde capaciteit te kunnen voorzien (380 m3/uur), is uitbreiding van de productiecapaciteit in de regio Rijnmond nodig. Daarnaast ziet EIW nog potentie tot het verder uitbreiden van de demiwaterlevering. Om die reden is in 2013 gestart met een scenariostudie “uitbreiding demiwaterproductie regio Rijnmond” ook wel DWP2 genoemd.

Daarna is het voorkeurscenario verder uitgewerkt in een voorontwerp, welke nu gereed is. De volgende fase is de detailengineering van het ontwerp (zowel demiwaterplant als benodigde leidingen). RWB levert de ingenieursdiensten voor de engineering van de demiwaterplant. Hierbij wordt het ondersteund door Witteveen & Bos voor wat betreft het civiele en E&I deel.

De nieuw te bouwen demiwaterplant zal gebouwd worden op een “greenfield” locatie, gelegen aan de Dolfijnweg op de Maasvlakte. Deze locatie is gunstig gelegen ten opzichte van de DWP1 en Maasvlakte 2.

De netto capaciteit zal 800 m³/h bedragen en de plant zal gevoed worden met Brielsemeerwater. De systeemkeuzes zijn gebaseerd op DWP Botlek, en gezamenlijk zullen DWP Botlek en DWP Maasvlakte het deminet gaan voeden. De basis hiervoor is dat de beide DWP’s als één systeem wordt beschouwd.