Ombouw en uitbreiding waterbehandeling – Coca Cola (2004-2005)

Eind 2004 heeft Coca Cola (locatie Dongen) aan RWB de opdracht verleend voor aanpassing van de waterbehandeling.

Wereldwijd is Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE) de grootste producent, marketeer en distributeur van producten van The Coca-Cola Company. Naast de traditionele koolzuurhoudende frisdranken omvat het productassortiment van CCE ook vruchtensappen, bruisende en niet bruisende waters, isotonics en verschillende soorten koude thee.

Volgens het door Coca Cola gehanteerde “Multi-barrier” principe zijn drie zuiveringsstappen (cq. barrières) toegevoegd. Het gaat hierbij om een voorbehandeling van het bronwater. Deze bestaat uit twee luchtstrippers en drie dubbellaags zandfiltraties. Het luchtstrippen brengt voldoende zuurstof in het water voor het verwijderen van ijzer en ammonium op de dubbellaags filters. Tevens worden eventueel aanwezige slecht oplosbare gassen verwijderd. De eerste laag van de zandfiltratie zorgt voor de verwijdering van ijzer en de tweede laag voor verwijdering van ammonium. De beide lagen zijn ondergebracht in één filter maar zijn geheel onafhankelijk van elkaar te spoelen. Dit waarborgt optimale procesomstandigheden voor de behandeling van het bronwater.

Door veel aandacht te besteden aan het ontwerp van de zandfiltratie en twee filtratiestappen in één filter te combineren, is een grote ruimtebesparing tot stand gekomen. Een grote uitdaging binnen het project was gelegen in het koppelen van de besturing van de oude en nieuwe installatiedelen. Tussen beide delen bestaat zeer veel interactie vanwege de diverse spoel- en regeneratie processen. Door de binnen RWB aanwezige kennis van al deze processen was het mogelijk om alle interacties van te voren goed in te schatten en de omschakeling naar de nieuwe situatie probleemloos te doen verlopen.