Ervaring

Multidisciplinair

Omdat wij naast correctief, preventief, modificatief onderhoud en inspecties ook waterbehandelingsinstallaties ontwerpen, engineeren, bouwen en in bedrijfstellen, hebben wij een multidisciplinaire bagage in huis. Van projectmanagement, procestechnologie, werktuigbouwkundige engineering, elektrotechnische engineering, automatisering, assemblage, productie, montage, inbedrijfstelling, oplevering, troubleshooting en inspectie tot aan onderhoud. Dankzij ons referentiekader zijn wij in staat om adequaat in te spelen op alle behoeftes van de klant in bijvoorbeeld de drinkwatersector, de automobielbranche, de chemische industrie, de petrochemie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, energieproducenten, de staalindustrie, de oppervlaktebehandelingsindustrie en de papierindustrie.

Praktische ervaring

Wij hebben ervaring met correctief (SHV), preventief en modificatief onderhoud aan en revisies van waterbehandelingsinstallaties met de volgende processtappen:

 • Mediafiltratie (zand, grind, katalytische filtermaterialen, etc.)
 • Aktief-koolfiltratie
 • Pelletontharding
 • Demineralisatie
 • Decarbonatatie
 • Ontharding
 • Opharding
 • (Selectieve) ionenwisseling
 • Beluchting en ontgassing
 • Thermische ontgassing
 • Omgekeerde osmose
 • Nanofiltratie, ultrafiltratie en microfiltratie
 • Electro-de-ionisatie
 • Vlokvorming, flotatie of bezinking
 • UV desinfectie
 • ONO technieken
 • Olie/water scheiding
 • Lamellenbezinking
 • Zwemwaterfiltratie
 • Aëroob biologische behandeling (o.a. middels membraan bioreactoren)
 • Slibontwatering
 • Platenkoelers en koeltorens
 • Chemicaliën opslag en dosering
 • Bronpompen met flexibele inhangleidingen

 

Daarnaast bieden wij de volgende onderhoudsengineering services:

 • Uitvoeren van storingsanalyses
 • Opstellen van onderhoudsconcepten
 • Advies bij investeringstrajecten
 • Inspecties, testen en wateranalyses
 • Trainingen
 • Levering spare parts