Procedure Storingshulp Verlening

Als geen ander weten onze medewerkers hoe essentieel een ongestoorde levering van water, als een van de grondstoffen, voor een bedrijf is. Indien hierin om welke reden dan ook een onderbreking komt, is de mogelijkheid om te kunnen steunen op een hulpverlenende organisatie uitermate belangrijk. Een 24-uurs hulpverlening hoort daar zeer zeker bij! Daarom stelt RWB Water Services haar diensten, zowel tijdens als buiten reguliere werktijden, bij een abonnement beschikbaar via haar afdeling StoringsHulpVerlening (SHV). Gedurende de normale werktijden staat een team van specialisten u telefonisch te woord met raad en daad. Indien gewenst, kan een afspraak gemaakt worden voor een bezoek op locatie door één van onze service engineers. Er wordt onderscheid gemaakt in eerste lijn en tweede lijn SHV. De eerste lijn SHV is bereikbaar via ons centrale nummer 0546-545020. Dit nummer leidt u verder naar de dienstdoende SHV-coördinator. 

 

Eerste lijn SHV

Tijdens de reguliere werktijden staan al onze multidisciplinaire engineers ter beschikking voor de eerste lijn SHV. U kunt hier putten uit jarenlange ervaring op het gebied van waterbehandeling.

Buiten de reguliere werktijden zult u te allen tijde telefonisch te woord worden gestaan door de dienstdoende SHVcoördinator indien u beschikt over een SHV abonnement. In overleg met deze coördinator zal een plan van aanpak worden bepaald. Indien noodzakelijk kan op locatie binnen een redelijke responsetijd gebruik gemaakt worden van de tweede lijn SHV.

 

Tweede lijn SHV

De tweede lijn SHV kan zowel uit een telefonisch consult bestaan als uit hulpverlening op locatie. Deze hulpverlening wordt verricht door ervaren service engineers die de beschikking hebben over de noodzakelijke gereedschappen en onderdelen. 

 

Tarieven en voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en leveringen, zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 29/2010. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden zoals die door de opdrachtgever worden gehanteerd, worden bij het gebruik maken van onze SHV diensten uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toe te passen tarieven voor SHV diensten zijn vermeld in een urentarief. Berekening vindt plaats op basis van regie en afgetekende werkbon. Naar redelijkheid en billijkheid worden telefonische consulten in rekening gebracht. Indien een doorlopende service overeenkomst of een SHV abonnement is afgesloten, wordt het voorrijdtarief berekend aan de hand van reistijd en gereden kilometers, met een gelimiteerd bedrag. Dit geldt alleen gedurende normale werktijden.