Biologische zuivering

De bekendste technologie toegepast voor behandeling van afvalwater is biologische zuivering. Organische componenten en anorganische nutriënten in het water worden op biologische wijze omgezet en afgebroken. De biologische zuivering wordt bijna altijd gecombineerd met bezinking of een andere fysische scheiding. Deze additionele scheidingsstap is nodig om de actieve biomassa van het gezuiverde afvalwater te kunnen scheiden.

Biologische zuivering wordt veelvuldig toegepast bij de behandeling van communaal afvalwater en industrieel afvalwater en biedt de volgende voordelen:

 • De technologie wordt al decennia lang toegepast, er is zeer veel kennis en ervaring van de diverse mogelijkheden beschikbaar;
 • Er zijn geen extreme proces omstandigheden benodigd zodat de bedrijfskosten erg laag zijn;
 • Door het proces goed te kiezen is het proces betrouwbaar en stabiel

Werking biologische zuivering

Bij biologische zuivering worden organische componenten en anorganische nutriënten, aanwezig in het afvalwater, omgezet door actief slib bestaande uit bacteriën. De actief slib bacteriën leven in suspensie in het water en gebruiken de aanwezige afvalwaterstoffen als voedsel voor hun metabolisme en groeiproces.

In het biologische zuiveringsproces worden vaak meerdere proceszones toegepast. Hierdoor kunnen specifieke leefomstandigheden voor de actief slib bacteriën worden  gerealiseerd. Op deze manier kunnen aerobe-, anoxische en anaerobe condities worden opgelegd. Anorganische nutriënten zoals stikstof en fosfor kunnen hierdoor tevens op biologische wijze worden omgezet en verwijderd.

Afhankelijk van de benodigde biologische functies, de applicatie en het te behalen zuiveringsrendement kan de biologische zuivering op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bekende uitvoeringsvormen zijn:

 • de doorstroomde ideaal geroerde tankreactor (DIGT),
 • de DIGT met recirculatie
 • de propstroomreactor met recirculatie (PROP-R)
 • oxidatie-sloten
 • oxidatiebedden en biofilm reactoren
 • slib op drager systemen
 • de upflow anaërobic sludge blanket reactor (UASB)
 • de sequencing batch reactor (SBR)

Bij het ontwerpen van een biologische zuivering is naast kennis van de biologische afbraakprocessen ook reactorkundige kennis benodigd. Vaak wordt gebruikt gemaakt van modellering software in combinatie met kennis verkregen uit de praktijk.

Ondanks de lange historie van de  biologische zuiveringstechnologie vinden er nog steeds nieuwe ontwikkelingen plaats. Recente voorbeelden hiervan zijn de lancering en implementatie van het Nereda concept (Royal HaskoningDHV) en ICEAS concept (Xylem).

Ook wordt voor sommige toepassingen een combinatie gezocht met membraanfiltratie, resulterende in de membraanbioreactor technologie. Het belangrijkste voordeel hiervan is de compactheid, waardoor dit soort systemen veel in de industrie wordt toegepast.

RWB past voor de MBR technologie bij voorkeur het Metawater keramisch membraan systeem toe.

Ervaring RWB met biologische zuivering

RWB heeft ervaring met realisatie en aanpassingen van traditionele actief slib systemen. Daarbij is, onder andere  samen met onze partner MTI Engineering, een uitvoerige kennis opgebouwd omtrent anaerobe afvalwaterbehandeling en vergisting.

Zowel voor industriële als communale toepassingen kan RWB u adviseren over het optimale ontwerp voor uw biologische zuiveringsproces. Tevens kunnen de mogelijkheden voor een eventuele effluent polishing stap voor waterhergebruik bepaald worden.

RWB kan pilot onderzoek doen om de meest ideale technologie te selecteren en de optimale bedrijfsparameters te bepalen.

Referenties RWB

 • zuivering Westfort
 • rwzi Alblasserdam
 • rwzi De Meern
 • MBR Peka Kroef
 • WWTP Rendac
 • MBR Dekker
 • MBR OTT Den Ouden
 • MBR Den Hartog