Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert

De rwzi Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een Rijkslozer. De effluenteisen voor de rwzi Weert worden hiermee gesteld door Rijkswaterstaat (RWS). Per oktober 2019 moet de RWZI Weert – met een biologische capaciteit van 3.000 m³/h – voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water (P < 1,0 mg/l, N…