Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert

De rwzi Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een Rijkslozer. De effluenteisen voor de rwzi Weert worden hiermee gesteld door Rijkswaterstaat (RWS). Per oktober 2019 moet de RWZI Weert – met een biologische capaciteit van 3.000 m³/h – voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water (P < 1,0 mg/l, N…

RWB - Bouw rwzi Sleeuwijk

Bouw rwzi Sleeuwijk vordert gestaag

Langzamerhand begint de centralisatie van rwzi Sleeuwijk vorm en inhoud te krijgen. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Van der Ven – Pannekoek GWW, waarbij Van der Ven de gemalen en persleidingen bouwt en Pannekoek GWW de zuivering. RWB neemt daarbij de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de rwzi voor haar rekening. Lees hier meer over…