RWB officieel certificaathouder BRL SIKB 7800 Tankinstallaties

RWB officieel certificaathouder BRL SIKB 7800 Tankinstallaties RWB heeft op 1 juli 2021 het procescertificaat BRL SIKB 7800 ontvangen van Kiwa Nederland. In BRL SIKB 7800 zijn (proces)eisen opgenomen die tankinstallateurs van installaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie. De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en…

De ombouw van de onthardingsinstallatie te Leiduin; een ongekende prestatie!

De ombouw van de onthardingsinstallatie te Leiduin; een ongekende prestatie! RWB heeft in opdracht van Waternet de ombouw en aanpassingen van de onthardingsinstallatie op de productielocatie Leiduin met succes afgerond. De onthardingsinstallatie in Leiduin is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd. Destijds is geen rekening gehouden met sectionering van de installatie om…

Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund!

Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund! NIEUWE WETERING – Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het project ‘ Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering’ gegund aan combinatie Van der Ven – RWB. Door de verwachtte toename van afvalwaterstromen in de toekomst is het noodzakelijk om de zuiveringscapaciteit van awzi Nieuwe Wetering te vergroten. Een mooie uitdagende…

FrieslandCampina waterhergebruik

Hergebruik FrieslandCampina waterhergebruik Over Royal Friesland Campina FrieslandCampina produceert, verkoopt en exporteert consumentenproducten zoals zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een groot aantal landen in Europa, Azië en Afrika FrieslandCampina heeft vestigingen in 34 landen met in totaal 23 675 medewerkers. Via de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina zijn de 18.645 leden melkveehouders gezamenlijk eigenaar en toezichthouder van…

Verkleinen van de watervoetafdruk door middel van waterhergebruik
Toenemende druk op de beschikbare watervoorzieningen
Duurzame productie en klimaat neutrale groei
De oplossing; FrieslandCampina Waterballet

Producent van diepvries-aardappelproducten

Besparing op drinkwater, minder effluentlozing en reductie water footprint Voor een internationale producent van diepvries-aardappelproducten (voornamelijk friet) heeft RWB het ontwerp, de engineering en de bouw van een waterzuiveringsinstallatie verzorgt. Het bedrijf bezit zes fabrieken waar jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton aardappelen tot 700.000 ton diepvriesproducten wordt verwerkt. Zoals de meeste fabrikanten binnen de aardappelverwerkingsbranche,…

Duurzaam waterbeheer; reductie van de water footprint
Effluentwater hergebruikinstallatie
Ultrafiltratie, omgekeerde osmose en ontgassingstoren
Besparing op drinkwater, minder effluentlozing en reductie water footprint

Weert

Stedelijk afvalwater Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert Over Waterschapsbedrijf Limburg Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie van de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Binnen de kaders van het Limburgse waterschapsbestel draagt het WBL in opdracht van beide Limburgse waterschappen mede zorg voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Provincie…

Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert
Voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water
Een gecombineerde Verdygo-Nereda® oplossing
Snelle bouwtijd van slechts 11 maanden

Vitens begint met aanpak pompstation, Weerselo heeft eind volgend jaar ‘zacht’ water

Vitens begint met aanpak pompstation, Weerselo heeft eind volgend jaar ‘zacht’ water WEERSELO – Vitens begint deze week met de werkzaamheden voor de vernieuwing van het drinkwaterproductiebedrijf in Weerselo, inclusief de bouw van een wateronthardingsinstallatie. De verwachting is dat er eind 2022 zachter drinkwater wordt geleverd. Vitens pomstation Weerselo De productielocatie Weerselo aan de Diepemorsweg…

Overname RWB door Japanse partner

Overname RWB door Japanse partner Het Almelose Rood Wit Blauw Holding B.V. (RWB) is op 9 november jl. toegetreden tot de Japanse METAWATER Group. In 2013 had METAWATER Co., Ltd. al een minderheidsbelang in RWB verworven van 24,7%. De Metawater Group is nu 100% aandeelhouder. Metawater kondigde de overname aan in een persbericht: metawater.co.jp/news/metawater-acquires-all-shares of…

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen…

Hoe waarborgt u uw productiviteit in deze tijd?

Vitale processen Vitale processen in de industrie, de drinkwatersector en de (communale) afvalwatermarkt moeten “gewoon” door gaan, of er moet zelfs een extra tandje bij worden gezet om aan de vraag te voldoen. Juist dan is het uitermate belangrijk om ongewenste stilstand van uw waterbehandelingsinstallatie te voorkomen. Helaas moeten we ook constateren dat er bedrijven…