• Afvalwater
    Communaal afvalwater

Onze toegevoegde waarde ligt met name bij de projecten waar meer wordt gevraagd dan bouwen volgens bestek.

Lager energieverbruik en een verduurzaming van de sector

Rioolwaterzuivering (rwzi) of afvalwaterzuivering (awzi)

In een rwzi wordt afvalwater gezuiverd voordat het wordt teruggevoerd naar het oppervlaktewater (rivieren en beken). Het afvalwater wordt “geproduceerd” door alle huishoudens in Nederland en de industrie. Daarnaast wordt het regenwater op verharde oppervlakten afgevoerd via het vuilwaterriool.

Waterschappen

Nederland telt telt 352 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) die worden beheerd door 26 waterschappen. Het waterschap draagt zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater, dat via het openbare vuilwaterriool wordt aangeboden.

Duurzaamheid

Waterschappen zijn continu bezig met het optimaliseren van processen om bij te dragen een duurzame sector. Dit vraagt om een breed scala aan maatregelingen en een goede samenwerking met technische partijen binnen de watersector. De focus ligt op het verlagen van het energieverbruik en op een duidelijk klimaatbeleid.

afvalwater communcaal | RWB Almelo
afvalwater communaal | RWB Almelo

Grondstoffen uit afvalwater

Het terugwinnen van energie en grondstoffen heeft een enorme toevlucht genomen. Op een tal van locaties wordt biogas geproduceerd uit slib afkomstig van de rioolwaterzuivering en omgezet in groene stroom.

Uitdaging RWB

De ene keer ligt de uitdaging in het te behandelen water, de andere keer in de kleine footprint of het terugdringing van het energie- en/of chemicaliën verbruik. RWB zet hiervoor zowel conventionele als nieuwe technieken in, waarbij functionaliteit voorop staat.

Gerealiseerde projecten

Opdrachtgever aan het woord

Uit een optimalisatiestudie van Waterschap Rivierenland kwam naar voren dat op de lange termijn het kosten-technisch voordeliger is om rwzi Nieuw Lekkerland te sluiten en het afvalwater te verpompen naar rwzi Alblasserdam.

Dit project is aan RWB vergeven middels een inkoop op basis van Best Value Procurement (prestatie-inkoop). Deze methodiek is erop gericht om de opdracht aan de inschrijver te gunnen die heeft aangetoond het beste risico’s te kunnen minimaliseren en kansen optimaal te kunnen benutten.

Waterschap Rivierenland

Neem contact met ons op

Daarom kiest u voor RWB

  • Onderscheidend op het gebied van afvalwaterzuivering door het toepassen van innovatieve, duurzame en energiezuinige technieken (o.a. ICEAS en NEREDA).
  • Gerenommeerde partij met een groot netwerk aan partners om zo aan de projecteisen en de referentievoorwaarden te kunnen voldoen.
  • Praktijkgerichte ervaring en specifieke kennis om net dat beetje extra te kunnen bieden als er meer wordt gevraagd dan bouwen volgens bestek.
  • De uitvoerders van RWB worden continu ondersteund door een eigen afdeling procestechnologie. Met deze combinatie van theorie en praktijk op multidisciplinair niveau (WTB, E&I en PA), is RWB een volwaardige partij.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.