Fujifilm

Afvalwater Onderzoeken, testen en zuiveren van het bedrijfswater t.b.v. hergebruik Over Fujifilm Bij Fujifilm Manufacturing Europe in Tilburg worden met name fotopapier en fotogevoelige aluminiumplaten gemaakt. Deze platen worden in drukkerijen gebruikt om grote krantenoplages te drukken. Bij de bouw van een nieuwe fabriek is er tevens een nieuwe productielijn geplaatst waarmee de fabriek in…

Bronwaterbehandeling en afvalwaterzuivering
Zuiveren van het afvalwater voor hergebruik
Verminderen van afvalwater en nitraat
Het terugdringen van de ecologische footprint

Inashco

Afvalwater Het opwaarderen van waardevolle grondstoffen en afvalwater hergebruik Over Inashco Inashco is in 2008 in Nederland opgericht om een unieke gepatenteerde technologie te bieden, ontwikkeld door de Technische Universiteit van Delft, voor het terugwinnen en opwaarderen van fijne non-ferrometalen uit gemeentelijke afval-as (bodem-as) voor de verkoop aan wereldwijde metaalmarkten. De TU Delft heeft veel…

Afvalwaterzuivering
Opwaarderen van grondstoffen en afvalwater hergebruik
Het wassen van bodem-as om de kwaliteit te verbeteren
Percolaat, een complexe en moeilijk te behandelen materie

Van Merksteijn International

Afvalwater Chemicaliëninstallatie en ONO installatie – ontgiften, neutraliseren en ontwateren Over Van Merksteijn Van Merksteijn International is één van de grootste producenten van wapeningsproducten en duurzame hekwerkpanelen ter wereld. Van Merksteijn International heeft productie locaties en opslag-units in heel Europa. Alle productieprocessen vinden plaats in eigen beheer, waardoor een constante kwaliteit kan worden gewaarborgd. Daar…

ONO installatie (ontgiften, neutraliseren en ontwateren)
Proces chemicaliën en zuivering van afvalwater
144 m3 afvalwater per dag vanuit verzinkproces
Verduurzaming door een Milieuaspectenregister

Waterschap Rivierenland

Afvalwater Centralisatie; van 4 naar 1 rioolwaterzuiverings- installatie (RWZI) Over Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en…

Rioolgemalen RWZI Sleeuwijk
Centralisatie; van 4 naar 1 rioolwaterzuiveringsinstallatie
Schaalvergroting en uitbreiding van de installatie
Efficiënter en duurzamer afvalwater zuiveren

Waterschap Rivierenland

Afvalwater Compacte waterzuivering, continue instroom in één bassin Over Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en regels.…

ICEAS RWZI Alblasserdam
Compacte waterzuivering, continue instroom in één bassin
Realisatie ICEAS: innovatieve en compacte zuivering
Een besparing van 40 procent in het energieverbruik

Waterschapsbedrijf Limburg

Afvalwater Noodzaak tot vernieuwing en voldoen aan de Kader Richtlijn Water 2017 Over Waterschapsbedrijf Limburg Waterschapsbedrijf Limburg produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat wordt gedaan op een innovatieve en duurzame manier. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel.…

Continu zandfilters RWZI Wijlre
Vernieuwen en voldoen aan de Kader Richtlijn Water 2017
Nitraat en fosfaat uit het effluent verwijderen
Nageschakelde zandfilters vanwege verscherpte normen