Spoelwaterhergebruik PB Wierden

IWEC: Increased Water Efficiency with Ceramic membrane technology

grondstoffen | RWB
Spoelwaterhergebruik PB Wierden | RWB Almelo
Spoelwaterhergebruik PB Wierden | RWB Almel

In veel Europese landen, komt drinkwater uit grondwater. Traditioneel wordt het water opgepompt en vervolgens gefiltreerd om ijzer, mangaan en andere onzuiverheden te verwijderen.

In 2050 zullen ongeveer 4 miljard mensen wonen in landen met een tekort aan water. Innovatieve technieken zijn dringend nodig om elke druppel van de beschikbare middelen te knijpen, en een team van Europese wetenschappers gelooft dat het een aantal van de antwoorden heeft.

In veel Europese landen, komt drinkwater uit grondwater. Traditioneel wordt het water opgepompt en vervolgens gefiltreerd om ijzer, mangaan en andere onzuiverheden te verwijderen.

Het probleem ontstaat wanneer deze filters gereinigd moeten worden. Bij het terugspoelen met water kan tot 10 procent van het potentiële drinkwater verloren gaan. Het spoelwater wordt simpelweg afgevoerd als afvalwater . Het IWEC (Increased Water Efficiency with Ceramic membrane technology) project is gericht op het introduceren van het keramisch membraan om de nuttige toepassing hiervan aan te tonen voor spoelwaterhergebruik. Alternatieve membraantypes zijn gebruikt of onderzocht. Polymeermembranen verwijderen niet noodzakelijkerwijs alle schadelijke bacteriën omdat ze gevoelig zijn voor breuk. Daarbij zijn ze relatief duur vanwege een lagere levensverwachting, een hoger energiegebruik, chemicaliënverbruik en ruimtebeslag en een lagere waterterugwinning. Op drinkwaterproductielocatie Wierden heeft RWB in samenwerking met Vitens en Eurosteel de eerste keramische spoelwaterhergebruik installatie gerealiseerd.

De demonstratie installatie loopt bevredigend en bevestigd de betrouwbaarheid op lange termijn alsmede de kosten en besparingen bij een operationele drinkwater zuiveringsinstallatie.

Om de kwaliteit van het drinkwater te verzekeren wordt de kwaliteit van het gefilterde water bewaakt. De uitkomst van deze controle is bevredigend vanaf de start van de installatie en bewijst dat de membranen een absolute barrière zijn voor bacteriën (log 7-8 reductie).

Spoelwaterhergebruik PB Wierden | RWB Almel