RWB gaat voor FrieslandCampina een installatie bouwen waarmee condensaatwater kan worden hergebruikt.

Met het project Waterballet wil FrieslandCampina Borculo het gebruik van bron- en Vitens water terugdringen. Grote hoeveelheden condensaatwater (30-50 m3/h) wordt momenteel gebruikt als koelwater en uiteindelijk geloosd op het schoonwaterriool en rivier de Berkel.

Met de bouw van de door RWB ontworpen zuiveringsinstallatie kan het condensaat water worden opgewerkt tot demiwater waarmee het geschikt is voor hergebruik.

Het project omvat zowel de werktuigbouwkundige als de E&I en PA werkzaamheden en bestaat in hoofdzaak uit:

  • biologisch actieve filters
  • coagulatie en flocculatie
  • keramische membraaninstallatie
  • RO-installatie
  • diverse pompinstallatie en blowers met leidingwerk en appendages