“De uitbreiding een aanpassing van RWZI Sleeuwijk is nodig om efficiënt te kunnen blijven werken en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van afvalwaterzuivering. RWB neemt hierin de cruciale werktuigbouwkundige werkzaamheden voor haar rekening.”

waterschap rivierenland | RWB
Johan van IJmerenProject Manager │Waterschap Rivierenland

“Een van de meest waterbesparende projecten in het afgelopen jaar de terugwinning van het spoelwater uit de bestaande zandfilters (verwijdering van ijzer en manngaan). Voorheen ging dit spoelwater als koud water naar de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.Dit jaar hebben we het proces ontkoppeld. Het spoelwater wordt nu eerst gezuiverd door middel van membranen en vervolgens opnieuw gebruikt.

Dat heeft niet alleen een waterbesparing van maar liefst 0,1 hectoliter (3%) per afgevulde hectoliter verpakt bier tot gevolg, ook wordt het afvalwater minder afgekoeld. Hierdoor kan de bestaande anaerobe reactor beter functioneren en wordt er een nog groter deel van de organische vracht verwerkt, waardoor de productie van biogas stijgt met 2%.”

Grolsch | RWB Almelo
Martin BosscherUtility Manager │Koninklijke Groslch N.V.

“De renovaties verlopen volgens een strakke planning. In de vakantieperiodes moet er voldoende water zijn voor de toeristen, en in het broedseizoen mogen er geen grote werkzaamheden plaatsvinden. Ook moet er tijdens het transport rekening worden gehouden met de beschermde natuurgebieden. Door professioneel om te gaan met al deze kritische omstandigheden bewijst RWB waar zij voor staan: water op maat!”

Vitens | RWB
Arjen KokGeohydroloog │ Vitens N.V.

“Op het gebied van waterbehandeling is RWB een gewaardeerde partner. Met name de beschikbare kennis, de korte lijntjes en het directe contact met de RWB (service) medewerkers is van toegevoegde waarde om de continuïteit van de installatie te garanderen.

De monteurs kennen de installatie, stellen de juiste vragen hebben alle onderdelen voorradig om direct te handelen. Veel bedrijven kunnen een waterbehandelingsinstallatie leveren, maar RWB heeft specialistische kennis in huis om een kostenefficiënte en betrouwbare installatie te leveren. Wanneer dat nodig mocht zijn, wordt er snel en adequaat opgetreden om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen.”

Medisch spectrum Twente | RWB Almelo
Geert de BoerRegiekamertechnicus │Medisch Spectrum Twente