• null
    Veiligheid

Veiligheid en certificeringen.

Veiligheid en certificeringen

RWB werkt dagelijks aan de verankering van veiligheid binnen haar organisatie. Enerzijds houdt dit in dat we beschikken over de benodigde certificaten. Deze onderstrepen de kennis, kunde en professionaliteit. Anderzijds zijn wij van mening dat veiligheid de basis van al onze werkzaamheden is. Ons veiligheidsbeleid is er daarom op gericht om bewustzijn, gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel bij onze medewerkers te stimuleren.

Veilig werken. Onze visie op veiligheid

Onze medewerkers worden betrokken bij de samenstelling en doorontwikkeling van ons veiligheidsbeleid. Praktijksituaties waar we van kunnen leren, melding van een onveilige situatie of wellicht een incident dat voorkomen had kunnen worden: elk proactief signaal dat wij ontvangen is waardevol en kan bijdragen aan een veiligere werkplek. Medewerkers kunnen deze op een laagdrempelige manier delen. Via een persoonlijke benadering of per email kunnen zij hun ervaringen, ideeën en initiatieven delen.

De Veiligheidscommissie, met daarin een representatieve vertegenwoordiging van afdelingen binnen RWB, beoordeelt periodiek meldingen m.b.t. onveilige situaties en vertaalt deze naar verbeterde processen en zorgt voor communicatie over de gehele linie. Ook nemen zij een actieve houding aan om een positieve bijdrage leveren aan de inbedding van het veiligheidsbewustzijn binnen ons gehele bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier sámen het verschil maken en vooruit kunnen!

Veiligheidswaarden

Consequent:             Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen.

Verantwoordelijk:    We nemen verantwoording voor onze gezamenlijke veiligheid.

Bewust:                    We kennen de specifieke risico’s van onze werkzaamheden en starten pas wanneer er veilig                                               gewerkt kan worden.

Open:                        We maken veiligheid bespreekbaar en spreken elkaar aan op veilig gedrag.

Actie:                        We stoppen onveilig werk.

Respect:                   We accepteren dat we aangesproken worden op veiligheid.

Leren:                       We melden alle ongevallen en bijna-ongevallen om hiervan te leren en ons te verbeteren.

Certificaten die geldig zijn voor RWB Water

  • Safety Culture Ladder trede 2:
    Bij de Veiligheidsladder ligt de nadruk op het ‘meten’ van houding en gedrag met betrekking tot veiligheid. Met dit certificaat tonen we aan dat veiligheidsbewustzijn belangrijk is in onze organisatie.

 

  • VGM Checklist Aannemers VCA: 
    VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee we objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Downloads

Project- en serviceorganisatie met extra know-how

RWB is een sterke project- en serviceorganisatie met veel specialistische kennis. Met ons team, bestaande uit meer dan 70 toegewijde en ervaren medewerkers (gemiddeld 30+ jaar ervaring in waterbehandeling), zijn wij in staat om naast het leveren van standaard systemen, ook complexe vraagstukken om te zetten in concrete waterbehandelingsinstallaties.

Compleet in waterbehandeling

RWB heeft alle benodigde disciplines in huis. Van procestechnologie, werktuigbouwkundige engineering, automatisering, projectmanagement,
realisatie, inbedrijfstelling tot service en onderhoud.