Waterbesparend project met record!

Het was één van de meest ingrijpende, waterbesparende projecten; het terugwinnen van spoelwater uit de waterbehandelings-installatie. Sinds de bouw van een nieuwe fabriek in 2004 werkt RWB samen met Grolsch om de algemene waterzuiveringsinstallatie op het terrein te bedrijven, te onderhouden en te optimaliseren. Met het oog op de waterbesparende doelstellingen is gekeken naar de…

Lees verder!

Uitbreiding en verduurzaming rwzi Weert

De rwzi Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een Rijkslozer. De effluenteisen voor de rwzi Weert worden hiermee gesteld door Rijkswaterstaat (RWS). Per oktober 2019 moet de RWZI Weert – met een biologische capaciteit van 3.000 m³/h – voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water (P < 1,0 mg/l, N…

Lees verder!
mestproblematiek

RWB Water gaat mestproblematiek te lijf met circulaire verwerkingsinstallatie

RWB Mest- en digestaatverwerking RWB Water werkt op dit moment aan de  realisatie van een werktuigbouwkundige installatie voor de verwerking van digestaat afkomstig uit een biogasinstallatie. Digestaat is vergiste mest en is een reststroom bij de productie van biogas. Digestaat bestaat uit water, organismen en mineralen. Om deze waardevolle mineralen terug te winnen en ‘loosbaar’ water…

Lees verder!
Wijziging Bank RWB Water

Wijziging bankrekeningnummer

Op 1 oktober 2018 zijn we overgestapt van de Rabobank naar de ABN AMRO Bank. Hieronder ziet u per onderneming de oude rekeningnummers van de Rabobank en de nieuwe nummers bij de ABN AMRO Bank die daarvoor in de plaats komen. Volledigheidshalve hebben we ook per bedrijf het BTW nummer en het KvK nummer vermeld.…

Lees verder!
RWB - Bouw rwzi Sleeuwijk

Bouw rwzi Sleeuwijk vordert gestaag

Langzamerhand begint de centralisatie van rwzi Sleeuwijk vorm en inhoud te krijgen. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Van der Ven – Pannekoek GWW, waarbij Van der Ven de gemalen en persleidingen bouwt en Pannekoek GWW de zuivering. RWB neemt daarbij de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de rwzi voor haar rekening. Lees hier meer over…

Lees verder!
Lamb Weston/Meijer

Waterhergebruik Lamb Weston/Meijer

RWB heeft van Evides Industriewater een opdracht ontvangen voor de engineering van de werktuigbouwkundige installatie van een zuiveringsinstallatie bij Lamb Weston/Meijer in Kruiningen. Lamb Weston/Meijer (LWM) is producent van diepvries-aardappelproducten en maakt voornamelijk friet. Het bedrijf bezit zes fabrieken waar jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton aardappelen tot 700.000 ton diepvriesproducten wordt verwerkt. LWM heeft als…

Lees verder!
Friesland Campina

Waterhergebruik FrieslandCampina Borculo

RWB gaat voor FrieslandCampina een installatie bouwen waarmee condensaatwater kan worden hergebruikt. Met het project Waterballet wil FrieslandCampina Borculo het gebruik van bron- en Vitens water terugdringen. Grote hoeveelheden condensaatwater (30-50 m3/h) wordt momenteel gebruikt als koelwater en uiteindelijk geloosd op het schoonwaterriool en rivier de Berkel. Met de bouw van de door RWB ontworpen…

Lees verder!
stadmijnbouw

Opdracht RWB Waterbehandeling binnen de “stadsmijnbouw”

RWB Waterbehandeling heeft van ACCN (Ash Cleaning Company Netherlands) een opdracht ontvangen voor de realisatie van een installatie die het afvalwater moet reinigen dat vrijkomt bij het wassen van bodem-as uit afvalverbrandingsinstallaties. Recyclingbedrijf ACCN is een deelneming waarin Koninklijke Boskalis N.V. en Inashco B.V. elk aandeelhouder zijn. De nieuw te vervaardigen installatie komt te staan…

Lees verder!