• null

    Pilot installaties

Mobiele pilot installaties; van lab-scale naar full-scale

Betrouwbaarheid en continuïteit

RWB heeft diverse technologieën in huis om voor elk “waterprobleem” een duurzame oplossing te leveren. Met minimale informatie, zoals een analyse van het te behandelen water en de gewenste effluentkwaliteit, ontwerpen onze procestechnologen en engineers de geschikte installatie.

Elke markt/industrie kent specifieke omstandigheden en kritische factoren die bepalend zijn voor de waterhuishouding. Met een pilot installatie kan de beoogde technologie (of een aaneenschakeling van technologieën) langdurig worden beproefd, kunnen diverse situaties worden gesimuleerd en kan de bedrijfsvoering geoptimaliseerd worden alvorens tot een volledige installatie (full-scale) over te gaan.

Duurzame technologie

Door toenemende druk op het klimaat en het milieu is er steeds meer aandacht voor duurzame en efficiënte waterbehandeling. Het doel is om op een verantwoorde manier te zuiveren, te produceren of hergebruik mogelijk te maken met minimale impact op het milieu tegen zo laag mogelijke kosten.

Dit betekent dat technologieën worden samenbracht, in de vorm van een pilot installatie, om tot een beproefd concept te komen. Als de werking van een pilot installatie is aangetoond (resultaat) en er een gedegen ontwerp beschikbaar is, kan er worden opgeschaald tot het dimensioneren en de bouw van een full-scale installatie.

Alle disciplines in eigen huis

RWB is een sterke project- en serviceorganisatie met veel specialistische kennis. Met ons team, bestaande uit meer dan 70 toegewijde en ervaren medewerkers (gemiddeld 30+ jaar ervaring in waterbehandeling), zijn wij in staat complexe vraagstukken om te zetten in een praktische oplossing op het gebied van waterbehandeling.

RWB heeft alle benodigde disciplines in huis voor het ontwerpen en bouwen van een betrouwbare pilot installatie. Van procestechnologie, engineering, automatisering, systeemrealisatie, inbedrijfstelling tot service en beheer (monitoring & control op afstand). Dit betekent één gesprekspartner die verantwoordelijk is voor het gehele traject; van ontwikkeling en procesoptimalisatie tot een full-scale installatie.

Kennis en ervaring

RWB biedt een breed scala aan waterzuiveringssystemen en pilot-units voor een tal van toepassingen. Voor elk vraagstuk kiezen wij voor de meest optimale techniek, of combinatie van technieken op het gebied van waterbehandeling.

Biologische of fysisch-chemische zuiveringstechnologieën (o.a.)

Voordelen pilot installaties RWB

  • Van enkele liters tot meerdere kubieke meters per uur
  • Compacte en modulaire bouw
  • Mobiele systemen (skid, trailer, container)
  • Plug-and-play uitgevoerd
  • Bundeling van WTB, E&I, PA en proceskennis RWB in één pilot-unit
  • 24/7 technische en operationele service
  • Remote acces mogelijkheden (bediening op afstand)

Meer informatie over pilot installaties?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.