• mest en digestaat

  Mest- en digestaatverwerking

Mestverwerking volgens een robuuste, betrouwbare en een bewezen methode om bio-energie, meststoffen en ‘loosbaar’ water te genereren.

Een totaal oplossing voor het mest en digestaat probleem

Toepassingen

Mestverwerking om het de mestproblematiek aan te pakken. Een overschot aan mest, met hoge concentraties aan stikstof en fosfaat, leidt tot een verontreinig van de bodem. Europese regelgeving omtrent verplichte mestverwerking is opgezet om deze vervuiling te voorkomen. Om te voldoen aan de verwerkingsplicht en om de waarde van mest optimaal te benutten biedt RWB Water een totaal oplossing op het gebied van mestverwerking en digestaatbehandeling.

Technologieën

RWB Water biedt een totaal concept met betrekking tot mest- en digestaatverwerking. Om mest volledig te verwerken en op te werken tot waardevolle grondstoffen, maakt RWB o.a. gebruik van de volgende technologieën:

 • Schroefpers om de mest en/of digestaat te scheiden in een dikke fractie en dunne fractie
 • Keramische microfiltratie; verwijdering van onzuiverheden als zwevende stof, troebelheid, bacteriën en protozoön
 • Om alle waardevolle meststoffen te onttrekken uit de dunne fractie wordt er een omgekeerde osmose installatie ingezet
 • Ionenwisseling; techniek voor het verwijderen van opgeloste stoffen uit water
 • zero liquid discharge; door toepassing van een indampinstallatie en een kristallisatie unit

Mestverwerking; mest en digestaat scheiden

Vergiste mest, een afvalstof bij de productie van biogas, wordt digestaat genoemd. Net zoals mest, bestaat digestaat uit water, organismen en waardevolle mineralen. Om deze mineralen terug te winnen, moet men mest en/of digestaat verwerken.

Als een eerste handeling, wordt de substantie gescheiden door middel van een schroefpers in een dikke fractie en in een dunne fractie. De schroefpers heeft een scheidingsrendement op fosfaat van >90%. De dikke fractie heeft een droge stofgehalte van 25%.

Hergebruik | RWB Almelo
Hergebruik | RWB Almelo

Mestverwerking; behandeling van de dikke fractie

Voor de behandeling van de dikke fractie, biedt RWB Water verschillende opties. Een veel voorkomende methode is het hygiëniseren van de dikke fractie. Dit is het verhitten van de dikke fractie onder een bepaalde temperatuur en gedurende een bepaalde tijd. Tijdens dit proces worden ongewenste bacteriën gedood.

Een andere optie is het pelletiseren van de dikke fractie. Middels een hoge-temperatuur drooginstallatie, in combinatie met stoom, wordt de dikke fractie gedroogd tot >90% droge stof zodat deze verwerkt kan worden tot bio-energie pellets (brandstof) of mestkorrels.

Als derde optie bieden wij de mogelijkheden om de dikke fractie om te zetten in fosfaat-as. Na het drogen van de dikke fractie middels een banddroger, wordt de dikke fractie verbrand tot as. Deze as bevat een grote hoeveelheid aan fosfaat.

Mestverwerking; behandeling van de dunne fractie

Uniek binnen het totale concept van mestverwerking is het voorfiltreren met keramische membranen. Dit leidt tot een efficiënter omgekeerd osmose proces als laatste zuiveringstap in de keten. Het gebruik van ceramische membranen zorgt voor een maximaal volume in ‘loosbaar’ water.

Om alle waardevolle meststoffen te onttrekken uit het keramisch membraan filtraat, wordt er een omgekeerde osmose installatie gebruikt. Deze laatste zuiveringsstap levert ‘loosbaar’ water en een hoge concentratie van mineralen (N en K) op.

Om vervolgens ook nog het stikstof uit het mineralenconcentraat te scheiden, wordt er een ammoniak stripper gebruikt. Er ontstaat hierbij een stikstofrijke meststof (ammoniumsulfaat >30%). Een vacuüm indamper wordt als laatste processtap ingezet om een concentratie van waardevolle kunstmest in de vorm kali (k2O >12%) te produceren.

Bewezen mestverwerking en digestaatbehandeling

Het RWB Water-concept mestverwerking en digestaatbehandeling heeft zich al in diverse installaties bewezen. Zowel het ontwerp als de uitvoering en inbedrijfstelling van alle disciplines voert RWB Water in eigen huis uit. Daarnaast komen de key-onderdelen van de installatie uit RWB’s eigen leveringspakket. Kortom; een compleet en circulair concept op het gebied van mestverwerking en digestaatbehandeling.

Referenties

Opdrachtgever aan het woord

Volume aan digestaat verminderen, waardevolle organische reststoffen terug en mineralen in geconcentreerde vorm terug winnen.

“De digestaat behandelingsinstallatie van RWB Water heeft zich al 7 jaar bewezen. Zowel het ontwerp als de uitvoering en inbedrijfstelling is door RWB Water uitgevoerd. Daarnaast komen de key-onderdelen van de installatie uit RWB’s eigen leveringspakket waardoor we voor vragen m.b.t. onderhoud altijd bij RWB Water terecht kunnen.”

Dankers Bio Energy

Neem contact met ons op

Daarom kiest u voor RWB

 • Kennis van de specifieke processtappen en ervaring op het gebied van mest en digestaat verwerking.
 • Een eigen bewezen en betrouwbare techniek in huis om bio-energie, meststoffen en water te genereren.
 • Uniek technologie uit eigen leveringspakket (keramische membranen) om het proces te optimaliseren en te kunnen garanderen.
 • Samenwerking met partners en instanties om een totaalconcept te kunnen bieden.
 • Kennis en onafhankelijk advies m.b.t lozingseisen en waterschappen.

Ook mest of digestaat verwerken?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de sector mest en digestaat? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.