• Drinkwater
    Drinkwater

RWB bouwt al vanaf haar bestaan drinkwaterproductieinstallaties voor bijna alle
Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Drinkwater van topkwaliteit

Een goede reputatie

Nederland heeft een goede reputatie wat betreft drinkwaterkwaliteit. Gebotteld water (water in flessen) wordt relatief weinig gedronken. Het is vanzelfsprekend dat er veilig, schoon en helder drinkwater uit de kraan komt.

RWB is partner van alle 10 drinkwaterbedrijven in Nederland

RWB bouwt al vanaf haar bestaan drinkwaterproductieinstallaties voor Nederlandse drinkwaterbedrijven. We hebben kennis en ervaring met alle processtappen en verschillende technologieën voor zowel het zuiveren als grondwater als oppervlaktewater.

Waterverbruik

Al sinds de 19e eeuw wordt er door de Nederlandse drinkwaterbedrijven drinkwater geproduceerd. Met een huidig verbruik van circa 120 liter per persoon per dag en een totaalverbruik (inclusief de industrie) van 1 miljard m³ per jaar, is het belangrijk dat de productie op peil blijft en van goede kwaliteit is.

drinkwater | RWB Almelo
drinkwater | RWB Almelo

Waterschaarste

Ook in het ‘natte’ Nederland komt droogte voor, maar in tegenstelling tot vele andere landen in de wereld, hebben we gelukkig geen last van waterschaarste. Met een aanvoer via rivieren en neerslag van zo’n 90 miljard m³ per jaar blijft de waterstand op pijl.

Grondwater

Het meeste drinkwater – 2/3 deel – wordt in Nederland gewonnen uit grondwater. Daar waar weinig grondwater voorhanden is (of niet bruikbaar door verzilting), wordt oppervlaktewater gebruikt. Oppervlaktewaterzuivering is minder belastend voor de omgeving, maar is wel intensiever vanwege de hogere mate van vervuiling ten opzichte van grondwater. Een innovatieve manier om van oppervlaktewater drinkwater te maken is door middel van keramische membraanfiltratie en ionenwisseling.

Gerealiseerde projecten

Opdrachtgever aan het woord

Er komen steeds meer ongewenste stoffen in ons oppervlaktewater. De innovatieve technologie die in Andijk is toegepast, is in staat om van vervuild oppervlaktewater kwalitatief hoogwaardig drinkwater te maken.

“Andijk III zorgt niet alleen voor een hoge waterkwaliteit, maar kost ook minder energie en is beter voor het milieu. De beoogde capaciteit van het drinkwaterproductiebedrijf in Andijk is maar liefst 5.000 m³ per uur. Daarmee kunnen we de drinkwatervoorziening in Noord-Holland ook in de komende jaren garanderen.

PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland

Meer over Andijk III

Daarom kiest u voor RWB

  • Kennis van specifieke drinkwater processtappen en een breed scala aan beproefde waterzuiveringstechnologieën in huis.
  • Ervaring om met kritische omstandigheden om te gaan en het bieden van innovatieve oplossingen voor elke situatie.
  • Een kwalitatief netwerk aan partners om projecten (bestekken) volledig uit te voeren als hoofdaannemer.
  • Denkend vanuit klantperspectief door tijdens de bouw van installaties bestaande functionaliteiten te behouden tot en met de inbedrijfstelling van de nieuwe installatie.

Ook uw drinkwaterproject optimaliseren?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de drinkwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.