• Drinkwater
    Drinkwater

RWB Water bouwt al vanaf haar bestaan drinkwater productie installaties voor alle Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Drinkwater van topkwaliteit

Toepassingen

RWB Water is als technologie-specialist bekend met alle facetten binnen de drinkwater sector. Of het nu gaat om het winnen van bronwater, de behandeling van grond- en oppervlaktewater of de distributie van water, RWB Water heeft alle kennis in huis om efficiënte en duurzame oplossingen te bieden.

Veel voorkomende toepassingen:

Technologiën

RWB Water heeft zeer veel kennis er ervaring met zowel het toepassen van traditionele technieken als het inbrengen van innovatieve technologie. Nieuwe technologie wordt o.a. ingezet om het waterverbruik te optimaliseren en om op energiekosten te besparen. Onze procestechnologen en engineers denken graag mee en bouwen modulaire pilot installaties waarbij leveringszekerheid en betrouwbaarheid voorop staan.

Veel voorkomende technologie:

drinkwater | RWB Almelo
Pelletontharding | RWB

RWB is partner van alle 10 drinkwaterbedrijven in Nederland

RWB Water bouwt al vanaf haar bestaan drinkwaterproductieinstallaties voor Nederlandse drinkwaterbedrijven. We hebben kennis en ervaring met alle processtappen en verschillende technologieën voor zowel het zuiveren als grondwater als oppervlaktewater.

Waterverbruik

Al sinds de 19e eeuw wordt er door de Nederlandse drinkwaterbedrijven drinkwater geproduceerd. Met een huidig verbruik van circa 120 liter per persoon per dag en een totaalverbruik (inclusief de industrie) van 1 miljard m³ per jaar, is het belangrijk dat de productie op peil blijft en van goede kwaliteit is.

Grondwater

Het meeste drinkwater – 2/3 deel – wordt in Nederland gewonnen uit grondwater. Daar waar weinig grondwater voorhanden is (of niet bruikbaar door verzilting), wordt oppervlaktewater gebruikt. Oppervlaktewaterzuivering is minder belastend voor de omgeving, maar is wel intensiever vanwege de hogere mate van vervuiling ten opzichte van grondwater. Een innovatieve manier om van oppervlaktewater drinkwater te maken is door middel van keramische membraanfiltratie en ionenwisseling.

Waterschaarste

Ook in het ‘natte’ Nederland komt droogte voor, maar in tegenstelling tot vele andere landen in de wereld, hebben we gelukkig geen last van waterschaarste. Met een aanvoer via rivieren en neerslag van zo’n 90 miljard m³ per jaar blijft de waterstand op pijl.

Referenties

Opdrachtgever aan het woord

Er komen steeds meer ongewenste stoffen in ons oppervlaktewater. De innovatieve technologie die in Andijk is toegepast, is in staat om van vervuild oppervlaktewater kwalitatief hoogwaardig drinkwater te maken.

“Andijk III zorgt niet alleen voor een hoge waterkwaliteit, maar kost ook minder energie en is beter voor het milieu. De beoogde capaciteit van het drinkwaterproductiebedrijf in Andijk is maar liefst 5.000 m³ per uur. Daarmee kunnen we de drinkwatervoorziening in Noord-Holland ook in de komende jaren garanderen.

PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland

Meer over Andijk III

Daarom kiest u voor RWB

  • Kennis van specifieke drinkwater processtappen en een breed scala aan beproefde waterzuiveringstechnologieën in huis.
  • Ervaring om met kritische omstandigheden om te gaan en het bieden van innovatieve oplossingen voor elke situatie.
  • Een kwalitatief netwerk aan partners om projecten (bestekken) volledig uit te voeren als hoofdaannemer.
  • Denkend vanuit klantperspectief door tijdens de bouw van installaties bestaande functionaliteiten te behouden tot en met de inbedrijfstelling van de nieuwe installatie.

Ook uw drinkwaterproject optimaliseren?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de drinkwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.