Klant specifieke projecten, kennis en technologie

Voor elk vraagstuk kiezen wij voor de meest optimale techniek, of combinatie van technieken op het gebied van waterbehandeling.

Waterbehandeling: standaard systemen en klant specifieke installaties

Van 100 liter tot 10.000 m per uur

Kennis, ervaring en eigen waterbehandelingstechnologieën

RWB beschikt over een zeer brede kennis van waterbehandelingstechnologieën. Niet alleen de theorie erachter, maar vooral de kennis en ervaring om die theorie om te zetten in een betrouwbare waterbehandelingsinstallatie. Dit betekent dat wij voor elk vraagstuk kiezen voor het toepassen van de meest optimale techniek, of combinatie van technieken.

Pilot Installaties: van lab-scale naar full-scale

RWB heeft diverse technologieën in huis om voor elk “waterprobleem” een duurzame oplossing te leveren. Met minimale informatie, zoals een analyse van het te behandelen water en de gewenste effluentkwaliteit, ontwerpen onze procestechnologen en engineers de geschikte installatie.

Elke markt/industrie kent specifieke omstandigheden en kritische factoren die bepalend zijn voor de waterhuishouding. Met een pilot installatie kan de beoogde technologie (of een aaneenschakeling van technologieën) langdurig worden beproefd, kunnen diverse situaties worden gesimuleerd en kan de bedrijfsvoering geoptimaliseerd worden alvorens tot een volledige installatie (full-scale) over te gaan.

Meer over onze pilot installaties >>

Standaard systemen en klant specifieke installaties | RWB Almelo
Waterbehandeling

Grondwater: winning en gebruik

Grondwater is een belangrijke bron voor het opwerken van proceswater binnen de industrie en voor de productie van drinkwater. Het gebruik en de winning van grondwater is de laatste tientallen jaren bijna niet gedaald. Al het water wat zich in de bodem bevindt, wordt grondwater genoemd. De aanvoer gebeurt via sloten, rivieren, meren en regenwater. De grondwaterkwaliteit is per regio verschillend. RWB heeft een brede kennis omtrent grondwateropwerking. Voor een optimale benutting worden er verschillende technologen ingezet.

Waterbehandeling in de praktijk

Onze kennis en ervaring op het gebied van waterbehandeling multidisciplinair; procestechniek, instrumentatie, besturing en automatisering maken een integraal deel uit van ons denken.

Standaard waterbehandelingssystemen van Culligan

RWB levert in Nederland systemen uit het uitgebreide programma van Culligan Commercial & Industrial Solutions om water te behandelen. Dit varieert van waterontharders voor het ontkalken van uw (proces)water tot volledige zuivering van het water middels een omgekeerde osmose systeem.

Waterbehandelingssystemen Culligan

Eigen afdeling technologie

RWB heeft een opzichzelfstaande afdeling technologie. Deze afdeling heeft binnen ons bedrijf verschillende taken:

  • Ontwikkelen en testen van nieuwe waterbehandelingstechnologieën
  • Uitvoeren van pilot testen t.b.v. toepassingsonderzoek en technologie ontwikkeling
  • Ondersteuning van de verkoop en van de project uitvoering
  • Advies geven en kennis delen op het gebied van waterbehandeling met (potentiële) klanten
  • Inbedrijfstellen van onze waterbehandelingsinstallaties. Hiermee wordt opgedane praktijkkennis rechtstreeks teruggekoppeld naar ontwerp en uitvoering.

De brede inzet van onze afdeling technologie binnen RWB garandeert een hoog kennisgehalte op het gebied van waterbehandeling en een continue leercurve van onze medewerkers.