• Grondstoffen
    Hergebruik

Waterhergebruik en duurzaam waterbeheer is het minder en efficiënter gebruik maken van water. Daarnaast is het terugwinnen van grondstoffen een belangrijke pijler binnen de huidige economie.

Waterhergebruik; oplossingen en systemen voor de wereld van morgen

Circulaire economie

Duurzaam waterbeheer is een algemene term voor alle waterbesparende technologieën en technologieën om zogeheten afvalstoffen tot grondstoffen te verwerken. Bij RWB Water zijn dit projecten binnen specifieke sectoren zoals mest en digestaatverwerking, bodem-as verwerking en waterhergebruik.

Water footprint

Alles wat wij als individu gebruiken wordt geproduceerd met behulp van water. De water footprint meet de hoeveelheid aan water wat benodigd is om een product te maken. Water is een cruciale hulpbron voor elk bedrijf, of er nu voedsel, elektronica, kleding of andere artikelen worden geproduceerd. De watervoetafdruk van een bedrijf is een maat voor het totale waterverbruik dat wordt verbruikt voor de productie van de goederen en diensten die het levert.

Hergebruik | RWB Almelo
Hergebruik | RWB Almelo

Mestverwerking en digestaatbehandeling

Mest en digestaatMestverwerking om het de mestproblematiek aan te pakken. Een overschot aan mest, met hoge concentraties aan stikstof en fosfaat, leidt tot een verontreinig van de bodem en daarmee het grondwater. Europese regelgeving omtrent verplichte mestverwerking is opgezet om deze vervuiling te voorkomen. Aangezien mest en digestaat bestaan uit een grote hoeveelheid aan water, heeft RWB bewezen technieken in huis om organische substanties te behandelen en te verwerken tot zuiver water en waardevolle meststoffen.

Meer over mestverwerking en digestaat behandeling

Waterhergebruik

Hoewel 72% van de aardoppervlakte bedekt is met water, is maar 3% geschikt voor gebruik als drinkwater. Aangezien de bruikbare bronnen ook nog eens onder druk staan, is het cruciaal om deze bronnen efficiënter te gebruiken en om te kijken naar andere manieren om water te besparen. Waterhergebruik (of afvalwaterhergebruik) is een belangrijk pijler binnen de huidige economie. Waterhergebruik betekent dat er minder bronwater nodig is om dezelfde hoeveelheid aan behandeld water te leveren.

Gerealiseerde projecten

Opdrachtgever aan het woord

De verwerkingsinstallatie staat inmiddels al 7 jaar te draaien. RWB Water is betrokken geweest bij het ontwerp, de uitvoering en de inbedrijfstelling. Alle key-onderdelen van de installatie komen uit RWB’s eigen leveringspakket.

Uniek binnen het totale concept van digestaat- en mestverwerking is het voor-filtreren met keramische membranen. Dit leidt tot een efficiënter omgekeerd osmose proces als laatste zuiveringstap in de keten. Het gebruik van keramische membranen zorgt voor een maximaal volume in loosbaar water.

Dankers Bio Energy

Meer over Dankers Bio Energy

Daarom kiest u voor RWB

  • Betrouwbare en bewezen technieken om op een rendabele manier duurzaam om te gaan met water en grondstoffen.
  • Door opgebouwde ervaring en kennis is RWB in staat om creatief te ontwerpen en hiermee de voetafdruk te minimaliseren en de energieconsumptie te verlagen.
  • RWB is een pionier op het gebied van duurzame technieken binnen een breed scala aan industrieën die niet direct gerelateerd zijn aan het component water (o.a. mestverwerking en bodem-as uit vuilverwerking).
  • Bij RWB zijn we zelf ook nadrukkelijk bezig met verantwoord ondernemen. Bij het bedenken van duurzame, maar toch economische oplossingen staan people, planet en profit centraal.

Benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. hergebruik?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de sector hergebruik en grondstoffen? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.