• Afvalwater
    Industrieel afvalwater

Elke industrie heeft te maken met specifieke “afvalwater problemen”. RWB heeft een tal van technieken in huis om voor elk probleem een duurzame oplossing te leveren.

Vervuilingeenheden en lozingseisen

Industrieel afvalwater

Industrieel afvalwater is een bijproduct van industriële of commerciële activiteiten. Of het nu het voedsel is dat we eten, de dranken die we drinken, de kleding die we dragen, of de papieren en chemische producten die we gebruiken, water is nodig voor bijna elke productiestap in een groot aantal verschillende industrieën. Het resulterende afvalwater moet zorgvuldig gezuiverd worden.

Vervuilingseenheden

Industrieel afvalwater bevat een grote diversiteit aan vervuilingseenheden en daarom is de behandeling ervan een complexe taak. Bovendien worden de lozingseisen voor industrieel afvalwater voortdurend aangescherpt door de waterschappen (zie ook communaal afvalwater).

Zero-discharge

Het terug terugwinnen van grondstoffen en het hergebruiken van materialen groeit in prioriteit. Een duurzame omgang met water is voor veel bedrijven dé manier om te anticiperen op een verminderde beschikbaarheid. Verduurzaming staat vaak gelijk aan energiebesparing en is steeds vaker ook een kosten efficiënte oplossing.

Keramisch Membraam
media filtratie

Markt specialistische kennis en ervaring RWB

Industrie | RWB Almelo

Drankenindustrie en brouwerijen

Industrie | RWB Almelo

Voedingsmiddelen- en zuivelindustrie

Industrie | RWB Almelo

Petrochemie en chemische industrie

Industrie | RWB Almelo

Maak- en procesindustrie

Industrie | RWB Almelo

Energievoorziening

Zorg en farmacie

Industrie | RWB Almelo

Olie- en gasindustrie

Industrie | RWB Almelo

Textiel- en papierindustrie

Industrie | RWB Almelo

Basismetaalindustrie

Gerealiseerde projecten

Opdrachtgever aan het woord

Van Merksteijn Steel Netherlands produceert onder andere verzinkt staaldraad. Voor de productie van verzinkt staaldraad worden er zware chemicaliën gebruikt. RWB heeft een chemicaliëninstallatie gerealiseerd. Deze installatie bestaat uit een vul-, opslag-, transport- en afvoersysteem voor gebruikte chemicaliën.

Tevens is door RWB een installatie geleverd om het vrijgekomen afvalwater van deze verzinklijn te behandelen. De afvalstromen van de verzinklijn worden in een ONO installatie (ontgiften, neutraliseren en ontwateren) zodanig behandeld dat de reststroom op het riool mag worden geloosd.

van Merksteijn

Neem contact met ons op

Daarom kiest u voor RWB

  • Met minimale informatie, zoals een analyse van het te behandelen water en de gewenste effluent kwaliteit, ontwerpen onze procestechnologen de geschikte installatie.
  • RWB beschikt over eigen testfaciliteiten. Hier kan de bedachte technologie worden beproeft met het medium en diverse situaties worden gesimuleerd alvorens tot een volledige installatie over te gaan.
  • Door het ontwerp en de procesverantwoording bij de bouwer – RWB – te leggen, bespaart u een extra schakel en afschuiving van verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering.
  • De uitvoerders van RWB worden continu ondersteund door een eigen afdeling procestechnologie. Met deze combinatie van theorie en praktijk op multidisciplinair niveau (WTB, E&I en PA), is RWB een volwaardige partij.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de industriële afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.