• null
    CO₂-Prestatieladder

hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

CO₂-beleid RWB Water

CO₂-Prestatieladder certificering Rood Wit Blauw Water B.V.

RWB Water is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid t.o.v. klimaatverandering en de gevolgen van CO₂-emissie. In de branche is steeds meer vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en een milieubewuste bedrijfsvoering.

RWB Water heeft haar bedrijfsvoering hier al jaren op aangepast, probeert hierin een voorbeeldrol te vervullen en onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is ons CO₂-beleid opgenomen in ons bedrijfsbeleid.

Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk (footprint). Dit doen we door de milieubelasting, het energiegebruik en de CO₂-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Om onze reductiedoelstellingen inzichtelijk en meetbaar te maken, handelen we conform handboek CO₂-Prestatieladder 3.1 van 22 juni 2020, niveau 3 van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Wilt u meer informatie over het CO₂-beleid van Rood Wit Blauw Water B.V.?

Neem dan contact op met onze KAM Coördinator / preventiemedewerker: j.vloedbeld@rwbwater.nl.

CO2-Prestatieladder

RWB CO₂-Prestatieladder

CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO₂-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De
CO₂-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.