Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund!

Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund! NIEUWE WETERING – Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het project ‘ Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering’ gegund aan combinatie Van der Ven – RWB. Door de verwachtte toename van afvalwaterstromen in de toekomst is het noodzakelijk om de zuiveringscapaciteit van awzi Nieuwe Wetering te vergroten. Een mooie uitdagende…