RWB Water sluit overeenkomst tot 2030 met WDODelta

Langdurige en unieke samenwerking met WDODelta Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een raamovereenkomst tot eind 2024 gesloten met RWB Water, Pannekoek GWW B.V., Van Hattum en Blankevoort, Moekotte & Croonwolter&dros. Deze raamovereenkomst kan driemaal over verlengd worden met twee jaar. Bovenstaande vijf partijen zullen daarmee tot 2030 werkzaamheden verrichten aan de RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) van het…

Raamcontract RWZI Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis-Croonwolter&dros

Samen aan Rioolwaterzuivering Tilburg werken Waterschap De Dommel heeft het raamcontract voor diverse aanpassingen aan de Rioolwaterzuivering Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis TBI-Croonwolter&dros (CMC), en haar partners in de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) TAUW en RWB Water. Voor een periode van 3 jaar met verlengingsoptie van nog eens 3 jaar zullen in bouwteamverband grootschalige…

De Water Zuiveringen Alliantie een duurzame samenwerking! Samen bouwt het beter

Samen bouwt het beter De watersector is onderhevig aan snel op elkaar volgende veranderingen en is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde concepten voor rioolwaterzuivering en duurzame slibverwerking. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door…

RWB officieel certificaathouder BRL SIKB 7800 Tankinstallaties

RWB officieel certificaathouder BRL SIKB 7800 Tankinstallaties RWB heeft op 1 juli 2021 het procescertificaat BRL SIKB 7800 ontvangen van Kiwa Nederland. In BRL SIKB 7800 zijn (proces)eisen opgenomen die tankinstallateurs van installaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie. De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en…

De ombouw van de onthardingsinstallatie te Leiduin; een ongekende prestatie!

De ombouw van de onthardingsinstallatie te Leiduin; een ongekende prestatie! RWB heeft in opdracht van Waternet de ombouw en aanpassingen van de onthardingsinstallatie op de productielocatie Leiduin met succes afgerond. De onthardingsinstallatie in Leiduin is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd. Destijds is geen rekening gehouden met sectionering van de installatie om…

Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund!

Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund! NIEUWE WETERING – Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het project ‘ Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering’ gegund aan combinatie Van der Ven – RWB. Door de verwachtte toename van afvalwaterstromen in de toekomst is het noodzakelijk om de zuiveringscapaciteit van awzi Nieuwe Wetering te vergroten. Een mooie uitdagende…

Vitens begint met aanpak pompstation, Weerselo heeft eind volgend jaar ‘zacht’ water

Vitens begint met aanpak pompstation, Weerselo heeft eind volgend jaar ‘zacht’ water WEERSELO – Vitens begint deze week met de werkzaamheden voor de vernieuwing van het drinkwaterproductiebedrijf in Weerselo, inclusief de bouw van een wateronthardingsinstallatie. De verwachting is dat er eind 2022 zachter drinkwater wordt geleverd. Vitens pomstation Weerselo De productielocatie Weerselo aan de Diepemorsweg…

Overname RWB door Japanse partner

Overname RWB door Japanse partner Het Almelose Rood Wit Blauw Holding B.V. (RWB) is op 9 november jl. toegetreden tot de Japanse METAWATER Group. In 2013 had METAWATER Co., Ltd. al een minderheidsbelang in RWB verworven van 24,7%. De Metawater Group is nu 100% aandeelhouder. Metawater kondigde de overname aan in een persbericht: metawater.co.jp/news/metawater-acquires-all-shares of…

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen…

Hoe waarborgt u uw productiviteit in deze tijd?

Vitale processen Vitale processen in de industrie, de drinkwatersector en de (communale) afvalwatermarkt moeten “gewoon” door gaan, of er moet zelfs een extra tandje bij worden gezet om aan de vraag te voldoen. Juist dan is het uitermate belangrijk om ongewenste stilstand van uw waterbehandelingsinstallatie te voorkomen. Helaas moeten we ook constateren dat er bedrijven…