Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering gegund!

NIEUWE WETERING – Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het project ‘ Renovatie en uitbreiding awzi Nieuwe Wetering’ gegund aan combinatie Van der Ven – RWB. Door de verwachtte toename van afvalwaterstromen in de toekomst is het noodzakelijk om de zuiveringscapaciteit van awzi Nieuwe Wetering te vergroten. Een mooie uitdagende opdracht die ons op het lijf geschreven is. Op dinsdag 18 mei heeft de feestelijke ondertekening plaatsgevonden voor de uitvoering van dit project. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Toename van afvalstromen

De afvalwaterzuivering Nieuwe Wetering is een bestaande zuivering in de plaats Nieuwe Wetering, gelegen tussen Hoofddorp en Leiden. In de toekomst wordt de nabij gelegen afvalwaterzuivering Leimuiden opgeheven, dit afvalwater wordt na het opheffen via een persleiding getransporteerd naar de awzi Nieuwe Wetering. Daarnaast wordt een aanvullend debiet verwacht als gevolg van een nieuw bedrijventerrein. De huidige zuiveringscapaciteit van de awzi Nieuwe Wetering is onvoldoende om de toename van afvalstromen in de toekomst te verwerken.

Vergroten capaciteit

Om de capaciteit te vergroten gaan we de awzi uitbreiden. Voor de uitbereiding gaan we een anaerobe tank, nieuwe terreinleidingen, een nieuw ontvangstwerk en een tweede nabezinktank realiseren. De gehele bestaande installatie, zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch, zal worden gerenoveerd. De capaciteit wordt met ruim 40% vergroot waardoor er een zuiveringscapaciteit ontstaat van 1150 m3 per uur. De uitvoerende werkzaamheden starten in augustus 2021 en zullen medio voorjaar 2023 gereed zijn.