Samen bouwt het beter | Blog | RWB Water

Water Zuiveringen Alliantie: een duurzame samenwerking

RWZI’s klaar voor de toekomst De rioolwaterzuiveringensector is volop in beweging! Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De sector is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde technologieën voor het zuiveren van rioolwater en het duurzaam verwerken van slib. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die…