De Water Zuiveringen Alliantie een duurzame samenwerking! Samen bouwt het beter

Samen bouwt het beter De watersector is onderhevig aan snel op elkaar volgende veranderingen en is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde concepten voor rioolwaterzuivering en duurzame slibverwerking. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door…