Samen bouwt het beter

De watersector is onderhevig aan snel op elkaar volgende veranderingen en is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde concepten voor rioolwaterzuivering en duurzame slibverwerking. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van meer en meer ongewenste micro-verontreinigingen vanuit de landbouw en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving en aan de flinke opgave vanuit de energietransitie en duurzaamheid.

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA) speelt op een unieke manier in op die ontwikkelingen. Wij zijn een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco. Als onafhankelijke partij en systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een zuiveringsinstallatie en over het hele spectrum van circulair bouwen, vanaf het initiatief tot en met de sloop en hergebruik. Zo hebben we een nieuw succesvol modulair totaalconcept gerealiseerd dat waterschappen in recordtijd gereed maakt voor de toekomst. Bij voorkeur passen wij dit hand in hand toe met het invoeren van Smart Asset Management. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en lagere investeringen voor de klant.

Het spectrum van toegepaste technieken is breed: van conventionele waterzuiveringstechnieken (al meer dan 25 jaar) tot aan nieuwe technieken, zoals de Nereda-techniek van Royal HaskoningDHV en de ICEAS-techniek van Xylem. WZA heeft een landelijke dekking en brengt kennis en ervaring in, maar combineert deze met een regionale klantgerichte aanpak, door samenwerking met lokale bedrijven.

De partijen binnen de Water Zuiveringen Alliantie hebben een lange staat van dienst in de watermarkt en alle disciplines in huis om van uw project een succes te maken. Of het nu gaat om een gedeeltelijke renovatie of een complexe nieuwbouw van een complete rioolwaterzuivering in bouwteam verband: wij hebben de kennis en ervaring ruimschoots in huis. Daarbij zijn we er ons van bewust dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan, ook als bouwactiviteiten volop plaatsvinden.

INTEGRAAL SAMENWERKEN. MAAR DAN OOK ECHT EN BREED.

Het ontwerpen, bouwen, organiseren en beheersen van waterzuiveringsprojecten zijn lange trajecten. Ze vergen het nodige van uw organisatie en vereisen zeer specialistische kennis.

Mobilis realiseert als multidisciplinaire en integrale civiele bouwer de waterzuiveringen en neemt het projectmanagement voor haar rekening. Croonwolter&dros is de partner voor de Industriële Automatisering en de Elektrotechnische installaties. Daarnaast realiseren wij steeds meer ICT toepassing zoals het landelijk in de zuiveringenmarkt toegepaste Z-info systeem. Ook Smart Asset Management hoort bij ons dienstenpakket.

Advies- en Ingenieursbureau TAUW is als partner voor het ontwerp en de voorbereiding actief over de hele breedte van de waterketen, van waterwinning voor drinkwaterproductie tot het lozen van gezuiverd afvalwater. Van grondwateronttrekkingen tot drinkwatertransportsystemen en van watertechnologie tot afvalwater.

RWB Water is de werktuigbouwkundige partner voor maatwerk in de watersector. Of het nu gaat om de behandeling van drink -, proces – of afvalwater. RWB heeft alle kennis in huis om efficiënte en duurzame oplossingen te bieden.

Het werk van ontwerppartner Ingenieursbureau Sweco strekt zich uit in de gehele waterketen, van waterkwaliteit, -transport, -veiligheid tot -zuivering. Sweco weet de optimale oplossing bij de eindklanten voor te leggen, door slim naar ruimte-, chemicaliën-, energiegebruik te kijken, of nieuwe technologieën in te zetten.

Samen zorgen we dat het werkt.

Unieke samenwerking

De Water Zuiveringen Alliantie heeft een unieke manier van samenwerken met de opdrachtgever ontwikkeld. Die laat zich nog het beste omschrijven als een bouwteam met een belangrijke plus. De essentie van die integrale samenwerking is het letterlijk verbinden van onze mensen en teams met de mensen en teams van onze klanten. Dit om u tijdens alle fases van project en proces vroegtijdig van onze meerwaarde te laten profiteren.

Een intensieve samenwerking in een geïntegreerd bouwteam is gericht op de lange termijn. Een raamcontract is daarvoor de geëigende samenwerkingsvorm;. Met daarin gezamenlijke afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid, innovatie, standaardisatie, inzet van elkaars specialistische medewerkers, de aan te houden kostenstructuur en de wijze van beheersing van risico’s en kosten. Dit alles op een volledig transparante wijze. Zo loont het om serieus in elkaar te investeren. Door elkaar te vertrouwen en ruimte te geven, creëer je structureel ruimte voor optimalisaties: gezamenlijke oplossingen, verbetering van proces en product en mogelijke standaardisaties. Dat leidt tot meer kostenefficiency en extra snelheid in de projecten, wat een essentiële doorlooptijdverkorting oplevert.

Een aantal belangrijke voordelen:

– Kennisopbouw meenemen naar de toekomst

– Maatwerk in expertise en capaciteit

– Focus op total cost of ownership (TCO)

– Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en elkaar aanvullen

– Acties vanuit kansen en op basis van vertrouwen

– Risicobeheersmaatregelen delen

We vertellen u hier graag meer over.

SMART ASSET MANAGEMENT: NOODZAKELIJKE VERVOLGSTAP IN MODULAIR BOUWEN

Smart asset management begint voor ons bij het ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie. Door in standaard en logische bouwblokken te ontwerpen en goed na te denken over de kritische assets en benodigde asset data, wordt een eerste stap gezet in een plan-do-check-act cyclus om de installatie continu gedurende de levenscyclus te beheren en verbeteren. De ontwerpdocumentatie wordt gedurende het ontwerpproces op een slimme manier digitaal opgebouwd en gestructureerd, zodat deze na ingebruikname makkelijk is te ontsluiten en te updaten en tevens gedurende de levensduur congruent blijft met de fysieke installatie.

NAAR VOORSPELBAAR ONDERHOUD

Zodra de waterzuivering in bedrijf is genomen, wordt de sensordata opgeslagen in een database en wordt de data met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet in relevante informatie over het functioneren en de conditie van de asset. Het functioneren en de conditie van de complete zuivering hebben we zo direct in beeld. Ons technisch beheersysteem geeft aan wanneer welke asset of module onderhoud nodig heeft. Preventief en correctief onderhoud wordt daarmee meer en meer voorspelbaar onderhoud. Resultaat: minder brandjes blussen. We voeren het onderhoud op juiste moment uit om te voorkomen dat iets kapot gaat en kostenverspilling tegen te gaan.

De plan-do-check-act cyclus is volledig gesloten zodra de asset data ook wordt gebruikt in de doorontwikkeling van volgende installaties en modules. In deze leercyclus worden waterzuiveringsinstallaties op termijn volledig voorspelbaar en worden uw assets optimaal ingezet. Met maximale bijdrage, tegen zo laag mogelijke kosten.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BINNEN ELKE SPECIFIEKE BEHOEFTE

We bedenken innovatieve oplossingen die aansluiten bij elke specifieke behoefte tot en met situatie waarin vanuit één controlekamer alle processen, van meerdere locaties, centraal worden bediend en gestuurd. Duurzaam en veilig.

Z-INFO: DE STANDAARD IN DE ZUIVERINGSWERELD

Onze nauwe samenwerking met de waterschappen leidde tot de ontwikkeling van informatie- en rapportagesysteem Z-info, dat inmiddels de standaard is in de zuiveringswereld. Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van bijvoorbeeld debieten, monsternames, energieverbruik en slibtransporten en verwerkt deze tot presentabele informatie en rapportages op maat.

Bent u benieuwd wat de Water Zuiveringen Alliantie voor u kan betekenen? We vertellen u er graag meer over. We maken werk van uw uitdagingen!

Contactpersoon : Emiel Nijhuis

Tel RWB Water Almelo : 0546545020

info@rwbwater.nl