• null

  Zandfiltratie

Zand- en media filtratie is een breed toegepaste technologie voor de verwijdering van zwevende stof uit water en wordt veelvuldig toegepast bij drink- en proces-water productie, in de afvalwaterbehandeling en zwembadwater behandeling.

Home / Klant specifieke projecten / Zand- en mediafiltratie / Zandfiltratie

Heel vaak wordt zandfiltratie ook gebruikt voor bronwaterzuivering voor ijzer, mangaan en ammonia verwijdering. In een zandfilter vinden, tegelijk met de filtratie van zwevende stoffen, vaak ook biologische processen plaats, zoals de omzetting van ammonia in nitraat.
Zandfiltratie kan beschouwd worden als een conventionele tegenhanger voor membraanfiltratie technologieën als micro en ultrafiltratie.

Vaak worden verschillende media gecombineerd. Veel toegepast bijvoorbeeld wordt een combinatie van zand met antraciet. De twee media bevinden zich als gescheiden lagen in het filter.
Voordelen van zandfiltratie zijn:

 • Robuuste en bewezen technologie
 • Groot bergend vermogen voor vuil
 • Mogelijkheid om filtratie te combineren met biologische omzetting
 • Mogelijkheid om krachtig te spoelen met water en lucht
 • Eenvoudige installatie met een goed verwijderingsrendement en een goed rendement op eigen water verbruik
Zandenmediafiltratie | RWB
Zandenmediafiltratie | RWB

Continu zandfiltratie

Een apart hoofdstuk is continu zandfiltratie. Hierbij hoeft het filter niet regelmatig gespoeld te worden. De productie wordt daardoor niet onderbroken. De constructie is geheel anders dan van een conventioneel zandfilter. Ook het principe is anders; het bed ligt niet stil maar beweegt langzaam, waarbij alle filterzand geleidelijk een wasser passeert en op die manier gespoeld wordt.

Voordelen continu zandfiltratie:

 • Geen onderbreking van de productie voor spoeling nodig
 • Geen spoelwaterbuffer en pomp nodig
 • Geschikt voor water met een hoog gehalte zwevende stof
 • Biologische toepassingen mogelijk

Werking discontinu zandfiltratie

Het filterbed bestaat uit een of meerdere lagen zand of een ander filtermedium. De lagen hebben een verschillende korrelgrootte en soortelijke massa en liggen gescheiden. Zwevende stoffen in het ruwwater die groter zijn dan de ruimte tussen de zandkorrels worden door het filterbed tegengehouden. Door koekfiltratie en vuilopbouw tussen de korrels worden veelal ook veel kleinere deeltjes nog tegengehouden.

Het zandfilterbed bevind zit in een filterketel. Het filter wordt normaal van boven naar beneden doorstroomt. Bij een spoeling wordt het filter opwaarts doorstroomt. Het losgespoelde vuil wordt dan bovenuit het filter afgevoerd.

Bij zandfiltratie is er grotendeels sprake van een fysische scheiding op basis van deeltjesgrootte. Er vinden in mindere mate ook adsorptie processen plaats. Daarnaast ontstaat er in het zandbed biologische activiteit die zowel ongewenst als gewenst kan zijn. Gewenst is bijvoorbeeld biomassa die ammonium omzet in nitraat. Ongewenst is biomassa die methaan omzet.

Na verloop van tijd zal het drukverschil over het filterbed toenemen door vervuiling. De vervuiling wordt verwijderd door het filterbed hard terug te spoelen met water. Vaak wordt de waterspoeling gecombineerd met luchtspoeling en de effectiviteit te vergroten en het waterverbruik te verlagen.

Voor de terug spoeling is een spoelwatervoorraad, en een spoelwaterpomp nodig. Omdat tijdens een spoeling het filter uit productie is, zijn vaak twee parallel geschakelde filters benodigd.

Spoelwater hergebruik

RWB kan keramische membraanfiltratie toepassen voor hergebruik van het zandfilter spoelwater. Het concept biedt een uitstekende oplossing om efficiënter om te gaan met water.

Zandfiltratie | RWB Almelo
Zandfiltratie | RWB Almelo

Werking continu zandfiltratie

Bij continu zand filtratie stroomt het ruwe water opwaarts door het filterbed, vanaf een plaats laag in het bed. Tegelijk wordt middels een mammoetpomp zand helemaal onderuit het bed opgepompt en over een zandwasser geleid, waarna het weer bovenop het filterbed terecht komt. Het filterbed beweegt daardoor als geheel geleidelijk naar beneden. Er is dus sprake van een soort tegenstroom werking.

Het gezuiverde water verlaat het filter bovenuit, onder vrij verval.

Middels een ingesteld niveauverschil stroomt er continu een kleine waswaterstroom door de zandwasser, die het passerende zand schoonwast. Het vuile waswater verlaat het filter ook bovenuit, onder vrij verval.

Voor specifieke biologische toepassingen kan het continu filter worden uitgerust met bijvoorbeeld een nutriënten dosering en een verhoogd filterbed.

Ervaring RWB met zandfiltratie

RWB heeft voor de drinkwatermarkt en in de industrie zandfilter installaties geleverd, zowel in de vorm van complete turn key projecten als in de vorm van standaard installaties van haar partner Culligan.

Het continue zandfilter is een speciaal product van RWB. Het filter is leverbaar in diverse standaard maten en materiaal soorten. Voor speciale toepassingen kan het ontwerp worden aangepast.

Zandfiltratie | RWB Almelo

Referenties

Meer informatie over zandfiltratie

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.