• null

    Fysisch-chemische zuivering

Bij fysisch-chemische waterbehandeling wordt een
combinatie van zuiveringstechnologieën toegepast.

Home / Klant specifieke projecten / Fysisch-chemische zuivering en flotatie / Fysisch-chemische zuivering

Het proces bestaat uit meerdere in serie geschakelde stappen. Elke processtap heeft zijn eigen specifieke functie. Fysisch-chemische zuivering wordt vooral toegepast bij behandeling van afvalwater dat niet biologisch te zuiveren is. De behandeling is met name gericht op de verwijdering van zwevende stoffen, olie, zepen, en opgeloste anorganische stoffen zoals als zware metalen en toxische componenten. Installaties voor ontgiften, neutraliseren en ontwateren (ONO installaties) worden veel toegepast in de industrie en zijn een typisch voorbeeld van fysisch-chemische zuivering.

Nieuwe technologie

RWB heeft recent een nieuwe technologie ontwikkeld en toegepast. Dit is een economisch,
compact en efficiënt alternatief voor de traditionele zuiveringsmethoden. Met behulp van cross flow keramische membraanfiltratie kunnen voorheen gescheiden behandelde afvalstromen met zeep, olie en zware metalen nu samen worden behandeld, in plaats van in 2 of 3 aparte installaties.

Fysisch Chemische Zuivering | RWB
Fysisch chemische zuivering | RWB

Werking fysisch-chemische zuivering

In het algemeen wordt bij een fysisch-chemische zuivering een of meer van de volgende processtappen in serie toegepast:

Voorfiltratie

Voorfiltratie wordt toegepast om grove onopgeloste vuilcomponenten en zwevende stof uit het ruwwater te verwijderen. Enkele voorbeelden zijn roosters, zeven, zand- of multimediafilters en zelfreinigende filters. De voorfiltratie wordt vaak toegepast voor de bescherming van pompen en het voorkomen van verstoppingen en slijtage.

Olie verwijdering

Olie- en zeephoudende afvalwaterstromen worden over het algemeen gescheiden gehouden van metaalhoudende stromen omdat olie en zeep de verwijdering van metalen vaak hinderen. Als het water olie bevat kan dit worden verwijderd middels een combinatie van technieken. Opgeloste olie kan me deze technieken niet worden verwijderd. Geëmulgeerde olie kan middels chemicaliën uit emulsie worden gebracht. Vervolgens kan de olie opdrijven zodat deze van bovenaf de vloeistof afgeschraapt kan worden. Het opdrijven kan sterk verbeterd en versneld worden door flotatie; in het water worden heel fijne luchtbellertjes gebracht, waar de oliedeeltjes aan hechten en sneller opdrijven.

Zeepverwijdering

Ook zeephoudend water wordt niet vermengd met metaalhoudend water, omdat ook zepen de metaalverwijdering hindert.De zeep kan eenvoudig worden gebonden aan een actief koolfilter. Bij grote hoeveelheden zeep wordt een regenereerbaar “tensidenfilter” toegepast.

Precipitatie

De meeste metalen zoals ijzer, nikkel, zink, koper, chroom vormen onoplosbare verbindingen, oxiden of hydroxiden, als de zuurgraad van het water tot een bepaalde waarde wordt verhoogd. Het uit oplossing gaan wordt precipitatie of neerslagvorming genoemd. Er ontstaan veel kleine, colloidaal genoemde, metaaldeeltjes in de vloeistof.

Coagulatie

Het coagulatie proces destabiliseert colloïdale deeltjes. Doordat de afzonderlijke deeltjes een gelijke lading hebben, stoten de deeltjes elkaar af en zijn de deeltjes stabiel aanwezig in het water. De lading van de colloïdale deeltjes in een waterige oplossing is over het algemeen negatief. Door toevoeging van een coagulant met een tegengestelde positieve lading komen de deeltjes samen en vormen microvlokken. Het coagulant wordt snel en krachtig gemengd zodat het gelijkmatig in het water wordt verspreid. Bekende coagulanten zijn ijzer(III)chloride en aluminiumchloride.

Flocculatie

Flocculatie is het aaneen laten groeien van de gevormde microvlokken tot vlokken met een zodanige grootte en dichtheid dat ze te scheiden zijn van het water. Het vlokproces verloopt in principe in twee fasen. In de eerste fase wordt nog snel gemengd, bij de tweede fase worden grote vlokken gevormd en wordt nog langzaam gemengd. Vaak wordt een vlokmiddel toegevoegd om het flocculatieproces te bevorderen. Bekende vlokmiddelen zijn polyelektrolyten (PE) en anorganische polymeren als geactiveerde kiezel.

Sedimentatie of Flotatie

Afhankelijk van de eigenschappen van de gevormde vlokken, worden deze verwijderd door sedimentatie of flotatie.

Bij sedimentatie bezinken de vlokken op basis van de zwaartekracht. Sedimentatie vindt plaatst in een bezinker. Er zijn veel typen bezinkers, eenvoudige verticale tanks, en meer complexe zoals lamellenseparatoren. De doorstroomsnelheid van de bezinker wordt lager gekozen dan de bezinksnelheid van de vlokken. Onderin de bezinker ontstaat een laag slib die geregeld weggepompt of afgelaten wordt.

Worden vlokken gevormd die slecht willen bezinken, dan wordt flotatie toegepast. De scheiding wordt gerealiseerd door microscopische luchtbelletjes in het water te brengen. Tevens kunnen stoffen als oliën en vetten uit het water verwijderd worden door aanhechting aan de opstijgende ingebrachte gasbelletjes. Door aanhechting van de vaste stoffen aan de ingebrachte gasbelletjes wordt de dichtheid ten opzichte van water aanzienlijk verlaagd en stijgen ze op. Vaste stoffen met een dichtheid die vergelijkbaar zijn met dat van water kunnen hierdoor tevens worden verwijderd. Voor het inbrengen van de benodigde flotatielucht zijn verschillende mogelijkheden: lucht-diffusie, elektroflotatie, vacuümflotatie of drukflotatie. Op het oppervlak ontstaat een drijflaag die regelmatig wordt afgeschraapt.

Nabehandeling en polishing

Afhankelijk van de gestelde lozingseisen kan het effluent uit de bezinker of flotatieunit verder behandeld en opgewerkt worden. Technologieën als zandfiltratie, en ionenwisseling, of een combinatie hiervan, kunnen hiervoor worden toegepast.

Slibbehandeling

Geproduceerd slib dient vaak verder ontwater te worden. Voor slibontwatering zijn verschillende technologieën toepasbaar. Bij ONO installaties wordt vaak gebruikt gemaakt van een kamerfilterpers. Hierbij wordt het waterige slib door doek geperst, waardoor het in een kamer achterblijft. Door dit onder druk te doen ontwater het slib in de kamers.
Ook wordt vaak een centrifuge toegepast. Deze scheidt slib en weter met behulp middelpuntvliedende kracht.

Fysisch chemische zuivering | RWB Almelo
Fysisch chemische zuivering | RWB Almelo
Fysisch chemische zuivering | RWB Almelo

Ervaring RWB met fysisch-chemische zuivering

RWB heeft een zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van fysische-chemische zuivering. Naast theoretische kennis is er ook veel kennis in de praktijk opgedaan.

RWB kan tevens pilot tests en lab experimenten uitvoeren om een tot een optimaal proces ontwerp te komen.

Referenties

Meer informatie over fysisch-chemische zuivering?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.