• null

  Biologische zuivering

Biologische zuivering is de bekendste technologie die wordt toegepast voor de behandeling van afvalwater.

Home / Klant specifieke projecten / Biologische zuivering

Organische componenten en anorganische nutriënten in het water worden op biologische wijze omgezet en afgebroken. Biologische zuivering wordt bijna altijd gecombineerd met bezinking of een andere fysische scheiding. Deze additionele scheidingsstap is nodig om de actieve biomassa van het gezuiverde afvalwater te kunnen scheiden.

Biologische zuivering wordt veelvuldig toegepast bij de behandeling van communaal en industrieel afvalwater en biedt de volgende voordelen:

 • Biologische zuivering wordt al decennia lang toegepast, er is zeer veel kennis en ervaring van de diverse mogelijkheden;
 • Er zijn geen extreme proces omstandigheden benodigd zodat de bedrijfskosten erg laag zijn;
 • Door het proces goed te kiezen is het proces (biologische zuivering) betrouwbaar en stabiel
biologische zuivering | RWB Almelo
Biologischezuivering | RWB

Werking biologische zuivering

Bij biologische zuivering worden organische componenten en anorganische nutriënten, aanwezig in het afvalwater, omgezet door actief slib bestaande uit bacteriën. De actief slib bacteriën leven in suspensie in het water en gebruiken de aanwezige afvalwaterstoffen als voedsel voor hun metabolisme en groeiproces.

Biologische zuivering; het proces en haar functies

In het biologische zuiveringsproces worden vaak meerdere proceszones toegepast. Hierdoor kunnen specifieke leefomstandigheden voor de actief slib bacteriën worden gerealiseerd. Op deze manier kunnen aerobe-, anoxische en anaerobe condities worden opgelegd. Anorganische nutriënten zoals stikstof en fosfor kunnen hierdoor tevens op biologische wijze worden omgezet en verwijderd.

Afhankelijk van de benodigde biologische functies, de applicatie en het te behalen zuiveringsrendement kan de biologische zuivering op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Bekende uitvoeringsvormen biologische zuivering:

 • de doorstroomde ideaal geroerde tankreactor (DIGT),
 • de DIGT met recirculatie
 • de propstroomreactor met recirculatie (PROP-R)
 • oxidatie-sloten
 • oxidatiebedden en biofilm reactoren
 • slib op drager systemen
 • de upflow anaërobic sludge blanket reactor (UASB)
 • de sequencing batch reactor (SBR)

Bij het ontwerpen van een biologische zuivering is naast kennis van de biologische afbraakprocessen ook reactorkundige kennis benodigd. Vaak wordt gebruikt gemaakt van modellering software in combinatie met kennis verkregen uit de praktijk.

Ervaring RWB met biologische zuivering

RWB heeft ervaring met realisatie en aanpassingen van traditionele actief slib systemen. Daarbij is, onder andere samen met onze partner MTI Engineering, een uitvoerige kennis opgebouwd omtrent anaerobe afvalwaterbehandeling en vergisting.

Zowel voor industriële als communale toepassingen kan RWB u adviseren over het optimale ontwerp voor uw biologische zuiveringsproces. Tevens kunnen de mogelijkheden voor een eventuele effluent polishing stap voor waterhergebruik bepaald worden.

RWB kan pilot onderzoek doen om de meest ideale technologie te selecteren en de optimale bedrijfsparameters te bepalen.

Biologische zuivering | RWB Almelo

Referenties

Meer informatie over biologische zuivering?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.