• null

    Elektrodyalise en elektrodeonisatie

Elektrodialyse (ED) en elektrodeïonisatie (EDI) zijn technieken voor het verwijderen van opgeloste stoffen uit water.

Home / Klant specifieke projecten / Overige waterbehandeling / Elektrodyalise en elektrodeonisatie

Elektrodialyse (ED) en elektrodeïonisatie (EDI) zijn technieken voor het verwijderen van opgeloste stoffen uit water. Hiermee zijn ze te vergelijken met membraanfiltratie- en ionwisseling technieken. ED en EDI maken gebruik van een combinatie van een elektrische potentiaal en semi-permeabele membranen. Bij EDI wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van ionwisselaarhars. EDI kan dus beschouwd worden als een combinatie van ED en ionenwisseling (IX).

Een bekende toepassing van ED is ontzouting van brak water. Toepassing van ED kan economische voordelen bieden ten opzichte van gebruik van NF of RO.

EDI wordt vooral toegepast bij de productie van zeer zuiver water voor de halfgeleiderindustrie en hogedrukketel-voedingwater. Het ruwwater dient al behoorlijk zuiver te zijn, waardoor EDI vaak ingezet wordt als polishing technologie. Het is een concurrent voor mengbed-ionwisselaar systemen, met als voordeel dat geen chemicaliën benodigd zijn. EDI wordt vaak toegepast als polishing stap achter een RO unit.

Werking elektrodialyse & elektrodeïonisatie

De drijvende kracht voor zowel ED als EDI is een elektrisch potentiaal verschil. Het potentiaalverschil wordt opgewekt door een elektrische bron.

ED
De ED module wordt gevormd door een serie van anion- en kation- selectieve semi permeabele, platte membranen die afwisselend geplaatst zijn tussen een anode en kathode. Hierdoor worden tussen de membranen compartimenten of cellen gevormd. Over de anode en kathode wordt een spanningsverschil opgewekt. Het ruwwater wordt door de cellen heen gepompt. De positief geladen kationen in het ruwwater migreren naar de kathode en de negatief geladen anionen naar de anode. De kationen kunnen door het kation-selectieve membraan passeren maar worden tegengehouden door het daaropvolgende anion-selectieve membraan. De anionen passeren het anion-selectieve membraan, maar worden tegengehouden door het daaropvolgende kation-selectieve membraan.

Dit proces resulteert in een afwisseling van cellen met een hoge ionconcentratie en cellen met een heel lage ionconcentratie, respectievelijk concentraat en diluaat genoemd. Dit laatste is het productwater.

EDI
De werking van EDI is in grote lijnen gelijk aan die van ED. De diluaat compartiment zijn hier gevuld met ionenwisselaar hars. De aanwezige hars deeltjes verlagen de interne weerstand en bevorderen het ionen transport sterk, waardoor voorgezuiverd water behandeld kan worden.
Door de toepassing van de ionwisselaarhars kan een zeer hoge zuiverheid (heel lage geleidbaarheid) van het diluaat verkregen worden.

De hars raakt geleidelijk verzadigd en moet geregenereerd worden. De combinatie van een lage geleidbaarheid en een sterk elektrisch potentiaalverschil veroorzaakt splitsing van watermoleculen bij het oppervlak van de ionenwisselaar hars. De moleculen vormen waterstof- (H+) en hydroxyl- (OH) ionen. Deze ionen veroorzaken een continue regeneratieproces van de ionenwisselaar hars.

Ervaring RWB met ED & EDI

RWB heeft diverse ED/EDI units geleverd, ook als onderdeel van complete zuiveringsinstallaties in combinatie met voorfiltratie en omgekeerde osmose. Hierbij is vaak gebruik gemaakt van onze standaard Culligan componenten range. Hiermee worden goede prestaties en degelijkheid gecombineerd met een scherpe prijs.

Meer informatie over ED & EDI?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.