Nieuwe zuivering hogedruk ketelvoedingswater wkc Dobbestroom

Zetmeel, de belangrijkste vernieuwbare hulpbron ter wereld, wordt ons aangeboden door de natuur. Het is een belangrijk ingrediënt in voedingsproducten en de belangrijkste bron van energie voor mensen.

proceswater | RWB
hogedruk ketelvoedingswater wkc Dobbestroom | RWB Almelo
hogedruk ketelvoedingswater wkc Dobbestroom | RWB Almelo

De coöperatie AVEBE U.A. is een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Op de productielocatie Ter Apelkanaal worden verschillende zetmeelproducten gemaakt, die onder meer worden toegepast in de voedselproductie. Bij de bereiding van deze producten speelt water een belangrijke rol.

WKC Dobbestroom

Ook voor de stoomproductie op de locatie wordt water gebruikt. Deze stoom wordt geproduceerd door WKC Dobbestroom. De WKC is eind jaren ‘80 in gebruik genomen en in de jaren erna regelmatig uitgebreid en vernieuwd.

In 2011 werd RWB gevraagd een voorstel te doen voor het vervangen van de complexe waterzuiveringsinstallatie van de WKC. Deze vervanging werd door Avebe gecombineerd met forse aanpassingen in de WKC. Er werd gekozen voor een volledig nieuwe een veel eenvoudiger opzet, waardoor de investering laag bleef. Het chemicaliënverbruik werd daarbij sterk gereduceerd.

De bestaande complexe ionwisseling installatie met in totaal 7 processtappen werd vervangen door een 2 traps omgekeerde osmose installatie. De nieuwe waterzuivering zet voorgezuiverd oppervlaktewater om in hoogwaardig ketelvoedingswater. De capaciteit van de installatie is 75 m3/h, opgedeeld in 3 productie units. Er is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde Culligan units, die uitstekend pasten in de door Avebe gestelde eisen aan kwaliteit en uitvoering.

hogedruk ketelvoedingswater wkc Dobbestroom | RWB Almelo