• null
  Hergebruik

Een totaal oplossing voor het mest en digestaat probleem.

Over Dankers Bio Energy

Dankers Bio Energy exploiteert een vergistingsinstallatie waarbij biogas wordt teruggewonnen uit een mengsel van mest en organische afvalproducten. Het biogas wordt uiteindelijk omgezet in elektriciteit door een warmtewisselaar.

De installatie zet in vier silo’s jaarlijks 35.000 ton mest en bijproducten om in elektriciteit met een vermogen van 2,544 MW en een productie van 10.176,00 MWh per jaar.

Dankers Bio Energy werkt nauw samen met operators, boeren en leveranciers van co-producten om een maximaal rendement te halen en afvalstromen te minimaliseren.

Onze opdracht

Een overschot aan mest op (agrarisch) land, leidt tot een verontreinigde bodem. Om dit te voorkomen heeft de Europese Unie een fosfaatplafond en regelgeving omtrent verplichte mest en digestaat verwerking ingevoerd.

In 2010 hebben Dankers Bio Energy en RWB Water de handen ineen geslagen om te komen tot de gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor de restproducten uit de biomassa recovery unit. De restproducten moeten worden samengevoegd en vormen na behandeling in het nieuwe droogproces één product waarin de mineralen N-P-K zijn samengebracht.

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Robuust, betrouwbaar en een bewezen techniek om bio-energie, meststoffen en water te genereren.

Om te voldoen aan de verwerkingsplicht en om de waarde van mest optimaal te benutten biedt RWB een totaal oplossing binnen de mest- en digestaatverwerking. Als eerste stap vindt er een scheiding plaatst, d.m.v. een schroefpers, en ontstaat er een dunne en een dikke fractie.

RWB is gespecialiseerd in de behandeling van de dunne fractie en behandelt deze voor middels keramische membraan filtratie. Dit leidt tot een efficiënter omgekeerd osmose proces als laatste zuiveringstap in de keten. Het gebruik van keramische membranen zorgt voor een maximaal volume in loosbaar water.

Om alle waardevolle meststoffen te onttrekken uit het keramisch membraan filtraat, wordt er een omgekeerde osmose installatie gebruikt. Deze laatste zuiveringsstap levert loosbaar water en een hoge concentratie van mineralen (N en K) op.

Om stikstof uit het mineralenconcentraat te scheiden, wordt er een ammoniak stripper gebruikt. Er ontstaat hierbij een stikstofrijke meststof (ammoniumsulfaat >30%). Een vacuüm indamper wordt als laatste processtap ingezet om een concentratie van waardevolle kunstmest in de vorm kali (k2O >12%) te produceren.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Ontwerp, detailengineering en bouw van een complete verwerkingsinstallatie
 • null
  Verwerkingscapaciteit van 30.000 ton per jaar met een “zero-waste” stroom
 • null
  Scheiding van het digestaat in een dunne en een dikke fractie d.m.v. een schroefpers
 • null
  Dunne fractie behandeling door middel van ceramische membraam filtratie en omgekeerde osmose
 • null
  Meststoffen terugwinnen middels een ammoniak stripper en een vacuüm indamper

Onze klant aan het woord

“De digestaat behandelingsinstallatie van RWB heeft zich al 7 jaar bewezen. Zowel het ontwerp als de uitvoering en inbedrijfstelling is door RWB uitgevoerd. Daarnaast komen de key-onderdelen van de installatie uit RWB’s eigen leveringspakket waardoor we voor vragen m.b.t. onderhoud altijd bij RWB terecht kunnen.”

Dankers Bio Energy
Dankers | RWB Almelo
Dankers | RWB Almelo

“Een beproefde installatie die al meer dan 7 jaar afval omzet in waardevolle producten”

Volume aan digestaat verminderen, waardevolle organische reststoffen en mineralen in geconcentreerde vorm terug winnen.

De restproducten van deze installatie bestaan uit een RO (reverse osmose) concentraat en een vaste fractie. Het RO concentraat is een vloeibare stroom met circa 7% droge stof, deze heeft het membraan gepasseerd. De vaste (stapelbare) fractie heeft het membraan niet gepasseerd, het heeft circa 25% droge stof. Hierin bevinden zich de moeilijk verteerbare organische stoffen en de asresten.

Benieuwd naar de mogelijkheden m.b.t. hergebruik?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de sector hergebruik en grondstoffen? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.