Werkzaamheden Demin Water Plant Maasvlakte

Steeds meer bedrijven in de Rotterdamse haven gebruiken het demiwater dat Evides via haar netwerk levert. Door de toenemende vraag, is een uitbreiding van de productiecapaciteit benodigd. Vandaar de realisatie van deze tweede, verbeterde demiwaterplant.

proceswater | RWB
Evides DWP 2 - RWB a
Werkzaamheden Denim Water Plant Maasvlakte | RWB Almelo

Zoals bij de realisatie van de eerste demiwaterplant in 2010, staan betrouwbaarheid, duurzaamheid en (kosten)efficiency ook bij deze nieuwe plant centraal. Gezamenlijk leveren beide dwp’s straks demiwater aan een tal van industriële bedrijven op de Botlek, Europoort en Maasvlakte 1 en 2.

Op DWP2 wordt water ingenomen uit het Brielse Meer. Hierna wordt het water voorgezuiverd door een dubbellaags zandfilter in combinatie met een flotatieproces. Het voorbehandelde water passeert eerst een onthardingsstap. Hier wordt de hardheid verlaagd om scaling op de membranen te verminderen. In de omgekeerde osmose-installatie (RO) worden vervolgens de mineralen verwijderd. Het ruwe demiwater wordt vervolgens in een ionenwisselaar (mengbedfilter) ontdaan van de laatste sporen aan mineralen. Met dit totaalproces kan de gewenste demiwaterkwaliteit worden geleverd.

Nadat RWB reeds de engineering van de demiwaterplant heeft verzorgd in het voortraject zal het in opdracht van Evides tevens de bouw van de werktuigbouwkundige installatie realiseren.

Alle grote equipement wordt door Evides als directielevering ingebracht.

Sinds 2010 produceert EIW demiwater m.b.v. de demiwaterplant Botlek (DWP1) voor levering via het deminet in de regio Rijnmond. Door de goede waterkwaliteit, leveringszekerheid en prijsstelling, is het aantal klanten sindsdien gegroeid van 16 naar 25. Recent is met Esso een contract gesloten voor levering van demiwater. Om Esso volledig in de door haar gevraagde capaciteit te kunnen voorzien (380 m3/uur), is uitbreiding van de productiecapaciteit in de regio Rijnmond nodig. Daarnaast ziet EIW nog potentie tot het verder uitbreiden van de demiwaterlevering. Om die reden is in 2013 gestart met een scenariostudie “uitbreiding demiwaterproductie regio Rijnmond” ook wel DWP2 genoemd.

Daarna is het voorkeurscenario verder uitgewerkt in een voorontwerp, welke nu gereed is. De volgende fase is de detailengineering van het ontwerp (zowel demiwaterplant als benodigde leidingen). RWB levert de ingenieursdiensten voor de engineering van de demiwaterplant. Hierbij wordt het ondersteund door Witteveen & Bos voor wat betreft het civiele en E&I deel.

De nieuw te bouwen demiwaterplant zal gebouwd worden op een “greenfield” locatie, gelegen aan de Dolfijnweg op de Maasvlakte. Deze locatie is gunstig gelegen ten opzichte van de DWP1 en Maasvlakte 2.

De netto capaciteit zal 800 m³/h bedragen en de plant zal gevoed worden met Brielsemeerwater. De systeemkeuzes zijn gebaseerd op DWP Botlek, en gezamenlijk zullen DWP Botlek en DWP Maasvlakte het deminet gaan voeden. De basis hiervoor is dat de beide DWP’s als één systeem wordt beschouwd.

DWP2 heeft een netto capaciteit van 800 m3/h en bestaat in hoofdzaak uit:

 • 5 DAF – multimedia filter straten
 • 2 filtraatwater reservoirs
 • 4 ontharders
 • 2 onthard water buffertanks
 • 4 RO’s
 • 4 mengbedden
 • CIP installaties
 • Regeneratie stations
 • Spoelwater behandeling
 • 2 deminwater opslagtanks
 • 2 neutralisatietanks
 • Diverse pompinstallaties
 • Diverse blowerinstallaties
 • Chemicaliën installaties
 • Zoutopslag en aanmaak
Werkzaamheden Denim Water Plant Maasvlakte | RWB Almelo