• null
  Afvalwater

Onderzoeken, testen en zuiveren van het bedrijfswater t.b.v. hergebruik

Fujifilm | RWB

Over Fujifilm

Bij Fujifilm Manufacturing Europe in Tilburg worden met name fotopapier en fotogevoelige aluminiumplaten gemaakt. Deze platen worden in drukkerijen gebruikt om grote krantenoplages te drukken.

Bij de bouw van een nieuwe fabriek is er tevens een nieuwe productielijn geplaatst waarmee de fabriek in potentie de grootste offsetplaten fabriek ter wereld is. Er worden milieuvriendelijke offsetplaten geproduceerd en de nieuwe productielijn heeft een naverbrander die wordt gevoed met aardgas en afvalgassen uit de fabriek. De opgewekte energie wordt volledig teruggebracht in het productieproces. Ook ontwikkelt Fujifilm in Tilburg membranen die energie winnen uit de stroming tussen zout en zoet water.

Onze opdracht

In de bedrijfsprocessen van Fujifilm is water van een specifieke kwaliteit nodig. Met name voor de productie van fotopapier en offsetplaten wordt water gebruikt (op jaarbasis circa 1.600.000 kuub. Eerst moet het water worden opgepompt om vervolgens het ijzer eruit te halen zodat het kan worden ingezet als proceswater voor de productie van fotopapier en offsetplaten.

Bij het produceren van offsetplaten wordt onder andere salpeterzuur, gebruikt, een stof die veel nitraat bevat. De uitbreiding van de offsetplaten-fabriek betekende een toename van het nitraatrijke afvalwater.

Het verminderen van afvalwater en het terugbrengen van nitraatgehaltes

“De kosten van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater stijgen al jaren”

De lozingsvergunning brengt de nodige eisen met zich mee. Zo moet Fujifilm het volume van de lozing op de riolering terugbrengen en moet het nitraatgehalte van het afvalwater naar beneden.

Om hier aan te voldoen werkt RWB al jaren samen met Fujifilm om het bedrijfswater te onderzoeken, testen en te zuiveren. Zo zijn er samen methodes ontwikkeld om afvalwater uit de fabrieken her te gebruiken en is RWB nog altijd betrokken bij het onderhoud aan de proceswater installaties uit 1984. RWB was verantwoordelijk voor de uitbreiding van de waterzuivering voor de nieuwe PS-platenfabriek.

Deze uitbreiding is tot stand gekomen en omvat onder andere een verbetering bestaande zuivering, een nieuwe afvalwaterzuivering ter uitbreiding van de productiecapaciteit en een onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van het afvalwater.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Ontwerp en de procesverantwoording op multidisciplinair niveau – WTB, E&I en PA
 • null
  Twee nieuwe waterzuiveringsunits met een verwerkingscapaciteit 170 m³/h
 • null
  Optimalisatie en renovatie bestaande zuiveringsinstallatie
 • null
  Onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van het afvalwater te hergebruiken
 • null
  Onderhoud aan de proceswater installaties

Onze klant aan het woord

“De kosten voor het zuiveren van afvalwater stijgen al jaren. De huidige zuivering van het waterschap heeft zijn maximale capaciteit bereikt. Aanscherping van lozingsregels zou bovendien aanpassing van de huidige zuivering vergen. Zo’n aanpassing zou weer een kostenstijging voor onze afvalwaterzuivering betekenen. Dit was daarom hét moment om over een uitbreiding van onze eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie na te denken en de mogelijkheden te benutten op het gebied van afvalwater hergebruik.”

Fujifilm Manufacturing Europe
Fuji | RWB Almelo
Fuji | RWB Almelo

“Unieke soorten afvalwater met specifieke vervuilingseenheden”

Een uitdaging vanwege het te behandelen water en het terugdringen van de ecologische footprint.

Omdat er veel unieke soorten afvalwater bestaan waarbij geen bewezen technologie voor handen is beschikt RWB over eigen testfaciliteiten. Ook bij Fujifilm is de bedachte technologie beproeft met het medium en zijn er diverse situaties gesimuleerd alvorens tot bouw over te gaan.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.